สัตว์เศรษฐกิจ
ชันโรง
การเลี้ยงชันโรงในสวนผลไม้
12 พฤษภาคม 2552
8,293
เดิมในอดีตเกษตรกรชาวจันทบุรีใช้วิธีตามธรรมชาติผสมเกสรไม้ผลโดยการปล่อยผลไม้ทิ้งไว้ รอให้ผลไม้มีการผสมเกสรเอง แต่ต่อมามีการนำผึ้งเข้ามาเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรซึ่งทำให้ผลไม้ออกผลมากขึ้น จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้ผึ้งในการผสมเกสรเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งทำให้เกษตรกรที่เพาะพันธุ์ผึ้งเพื่อให้ชาวสวนเช่าในหน้าผลไม้ออกดอกเพาะขยายพันธุ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรสวนผลไม้ คุณบุญชู ดวงเดือน เกษตรกรชาว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรในพื้นที่ทำให้เกิดแนวความคิดในการใช้ชันโรง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีการสร้างน้ำหวานเหมือนผึ้งและเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าไร้ประโยชน์หันมาใช้ในการผสมเกสรผลไม้ในสวนแทนผึ้ง ซึ่งคุณบุญชูบอกเหตุผลว่าการใช้ชันโรงแทนผึ้งนอกจากจะทำให้ผลไม้ติดผลดีแล้ว ยังสามารถนำน้ำหวานที่ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปจำหน่ายได้อีกด้วย
วิธีการเลี้ยงชันโรง
การเลี้ยงชันโรงต้องสร้างรังโดยใช้ไม้กระดานต่อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดตั้งแต่ 25x30 นิ้ว จนถึง 40 x 60 ซม.สูงราว 12 ซม. เจาะด้านหน้าเท่าหลอดกาแฟจากนั้นนำตัวชันโรงและไข่แก่ซึ่งเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 1 ก้อนวางในรังไม้เมื่อชันโรงเข้าไปอยู่แล้วออกลูกก็จะอยู่ในรังนั้นตลอดไป

ประโยชน์ของชันโรง
การเลี้ยงชันโรงหรือ ผึ้งจิ๋ว ไว้ภายในสวนผลไม้ ทำให้ได้ประโยชน์สองต่อนอกจากจะเลี้ยงเพื่อเก็บน้ำหวานจำหน่ายแล้วยังสามารถเลี้ยงเพื่อผสมเกสรของผลไม้ภายในสวนได้อีกด้วย

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คุณบุญชู ดวงเดือน
ชุมชนย่อยที่ 2 เลขที่ 36 หมู่ 2
ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ 086-156-7334
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×