สัตว์น้ำเค็ม
ปูนิ่ม
การเลี้ยงปูนิ่มในบ่อกุ้งเก่า
12 พฤษภาคม 2552
11,949
การเลี้ยงปูนิ่มสร้างรายได้ดี เหมาะแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาราคากุ้งหรือโรคในกุ้ง โดยสามารถผันบ่อกุ้งเป็นบ่อเลี้ยงปูนิ่ม เพราะปูนิ่มกำลังเป็นที่นิยมในการบริโภคของนักท่องเที่ยวเนื่องจากปูนิ่มนี้สามารถกินได้ทั้งตัวและนำมาปรุงอาหารได้อย่างหลากหลายรายการ
การเตรียมบ่อ/วัสดุ-อุปกรณ์
-สถานที่เลี้ยงต้องเป็นบริเวณน้ำกร่อยหรือบริเวณปากแม่น้ำที่รอการไหลออกสู่ทะเล
-บ่อที่ใช้ในการเลี้ยง สามารถนำบ่อกุ้งหรือบ่อปลากะพงขาวมาปรับใช้เลี้ยงปูนิ่มได้ ขนาดบ่อ 8*15 เมตร
-ตะกร้าดำ ขนาด 5 * 7 นิ้ว เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปู โดย 1 ตัว/ตะกร้า ใช้ตะกร้า 2 ใบปะกบให้เชือกผูกให้แน่น ลักษณะคล้ายกรง
-ทำแพเพื่อการเลี้ยงปู โดยใช้ท่อพีวีซี (ท่อแป๊บ) นำมาทำเป็นแพโดยมีขนาดความกว้างระหว่างแป๊บแต่ละเส้นเท่ากับขนาดของตะกร้าดำ เพื่อให้ตะกร้าสามารถวางไว้ระหว่างแป๊บหรือแพแป็บได้ โดยตะกร้าลูกล่างที่เป็นที่อยู่อาศัยของปูแช่อยู่ในน้ำและตะกร้าอีกใบที่ปะกบอยู่นั้นอยู่เหนือน้ำ

วิธีการเลี้ยง
- ซื้อปูดำที่มีขนาด 15 ตัว/กิโลกรัม (สามารถรับซื้อจากชาวประมงที่จับลูกปูมาเพาะเลี้ยง หรือการสั่งซื้อปูนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฯลฯ) ราคากิโลกรัมละ 120 บาทโดยประมาณ

วิธีการคัดเลือกปู
-ควรเลือกปูดำที่สมบูรณ์ (ปูที่แน่นและหนัก) นำมาเลี้ยง
-หากจะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายควรเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 150 ตัว
-หากเลี้ยงเพื่อรอทำเป็นอาหารรับประทานเองก็ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงมากและไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง
-การถ่ายน้ำ สังเกตสภาพน้ำและสังเกตน้ำนอกบ่อคือน้ำธรรมชาติจากปากแม่น้ำ หากมีปริมาณสูงกว่าน้ำในบ่อก็สามารถเปิดประตูน้ำให้น้ำภายนอกไหลเข้าและปล่อยน้ำภายในบ่อออกก็เมื่อระดับน้ำภายนอกต่ำกว่าระดับน้ำภายในบ่อ ใช้เทคนิคสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของน้ำบริเวณปากแม่น้ำ

การให้อาหาร
-อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปูคือ ปลาตัวเล็ก ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็สามารถตัดเป็นท่อน ๆ แล้วจึงให้เป็นอาหารปู
-ระยะเวลาการให้อาหาร 3 วัน/ครั้ง

เทคนิค การเลี้ยง
-ต้องตรวจเช็คการลอกคราบของปู ทุก ๆ 4 ชม. หากมีการลอกคราบเป็นปูนิ่มแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันทีและนำมาแช่น้ำจืดไว้เพื่อรอการทำอาหาร
-ปูแต่ละตัวจะให้ระยะเวลาในการลอกคราบต่างกัน แต่จะไม่เกิน 2 สัปดาห์


ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ถนอม สุพรรณพยัคฆ์. ที่อยู่ เลขที่ 140/7 ถ.เทศบาล 2 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 086-8344523
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×