เห็ด
เห็ดโคนญี่ปุ่น(ยานางิ)
การเพาะเลี้ยงเห็ดยานางิหรือเห็ดโคนญี่ปุ่น
28 ตุลาคม 2558
10,449
(อัจฉรา,2535) เห็ดยานางิหรือเห็ดโคนญี่ปุ่น ในธรรมชาติจะเจริญเติบโตได้ดีบนท่อนไม้ผุ ต่างประเทศได้ทำการศึกษาและเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2383 ต่อมาใปี พ.ศ.2517 จึงสามารถเพาะเลี้ยงได้โดยวัสดุที่เป็นส่วนผสมของฟางข้าวสาลีและเมล็ดข้าวโอ๊ต แล้วเปลี่ยนมาเป็นขี้เลื่อยที่เพิ่มอาหารเสริมให้เห็ดชนิดนี้สามารถเติบโตได้ดีในเวลาต่อมา เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีรสชาติดี เนื้อดอก ก้านดอก มีความกรอบแน่น เนื้อคล้ายเห็ดโคน นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด และยังมีคุณสมบัติเด่นคือสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานกว่า 1 สัปดาห์ โดยยังมีความสด รูปร่าง ขนาดน้ำหนัก และ สีสัน ไม่เปลี่ยนแปลง
เห็ดยานางิหรือเห็ดโคนญี่ปุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pholiota cylindracea
ชื่อสามัญ : เห็ดยานางิ,เห็ดโคนญี่ปุ่น
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ : Yanagimatsutake


ลักษณะทั่วไป : หมวกเห็ดมีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-10 ซม. ดอกเห็ดที่ออกใหม่จะมีลักษณะกลม ขนาดเล็ก ตรงกลางหมวกจะนูนสูงขึ้นมา ดอกเห็ดมีสีน้ำตาลเข้ม มีเยื่อหุ้มสีขาวอยู่บริเวณใต้หมวก เมื่อดอกเห็ดแก่สีของหมวกเห็ดจะซีดลงเป็นสีน้ำตาลอ่อน ตรงกลางหมวกที่เคยนูนจะยุบและแบนราบ ขนาดดอกจะขยายใหญ่ขึ้นจนเยื่อหุ้มด้านล่าง ดอกเห็ดฉีกขาด แล้วเปลี่ยนเป็นวงแหวนสีน้ำตาลเข้มติดอยู่ที่ก้านดอกเห็ด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
- อัจฉรา พยัพพานนท์. 2535. ยานางิเห็ดเศรษฐกิจชนิดใหม่. กสิกร. 65(2): 155-157
- ดำเกิง ป้องพาล.เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา พส.413 "การผลิตเห็ด(Mushroom Production). สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน. คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.เชียงใหม่.183 หน้า
- "ราคาก้อนเชื้อเห็ดฟาร์มเห็ดแสงดาว". ฟาร์มเห็ดแสงดาว. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558.

"การเพาะเห็ดยานางิ". 22 กรกฎาคม 2558. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

กรมวิชาการเกษตร. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×