วัชพืช
วิธีป้องกันกำจัดวัชพืช
47 วิธีลดต้นทุนกำจัดวัชพืช ในเรือกสวนไร่นา
24 มิถุนายน 2559
11,551
หน้าฝนแล้ว พืชที่ผ่านแล้งมาได้จะมีการเจริญเติบโตแบบพุ่งพรวดทะลุเพดานกันเลยเชียว โดยเฉพาะพืชจำพวกหญ้าวัชพืช ซึ่งเป็นตระกูลที่อึดทึกทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพืชปลูกที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วหลายชั่วรุ่น จนความอึดทึกทนที่มีอยู่ในธรรมชาติเดิมของต้นตระกูลนั้นหายไป และหากปล่อยพืชปลูกไว้ให้ต่อสู้กับเหล่าหญ้าวัชพืชหรือพืชอื่นที่ไม่ต้องการให้มาเติบโตในแปลงปลูกเพียงลำพัง ก็มีแววว่าพืชปลูกนั้นจะอยู่ในฝั่งผู้แพ้เรื่อยไป

วันนี้ รักบ้านเกิด จึงได้รวบรวมหลากสูตรเด็ดกำจัดวัชพืชจากภูมิปัญญาของเกษตรกรไทย ในทั่วทุกมุมเมือง(หรือเปล่า) มาเสริฟ์ไว้ ให้ได้หยิบเอาไปใช้กันแบบสะดวกและง่ายดาย โดยทุกสูตรที่นำมารวบรวมไว้นั้นได้ผ่านการการันตีจากประสบการณ์ของเจ้าของสูตรแล้วว่า ได้ผลดีจนลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ!! ว่าแล้วลองไปทัศนาให้เห็นกันจะๆ ว่าแต่ละสูตรนั้นมีดีอย่างไร จะได้ผลดีหรือไม่ ขอให้ลองนำไปทำตามกันดู แล้วจะรู้ผลลัพธ์โดยไม่ต้องเสียรู้ - เสียเงิน ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายสารเคมีในการกำจัดวัชพืช จากบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ยิ่งหลงไปใช้ก็มีแต่จะจนเอาๆ ส่วนพวกเขารวยขึ้นๆ จนห่างชั้นกันไปไกลโข++ รวมสูตรเด็ด เคล็ดวิธีกำหราบวัชพืช โดยไม่ต้องพึ่งหาสารเคมี ++

1. ข้อควรรู้ก่อนลงมือกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้ ป้องกันแมลงเข้าทำลายพืชปลูก ด้วยการฉีดสารป้องกันแมลงก่อนดายหญ้า

2. กำจัดหญ้าวัชพืชด้วยน้ำส้มควันไม้

3. ป้องกันวัชพืชในแปลงนาข้าวโดยการให้น้ำเร็วกว่ากำหนด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
- แพง พวงราช เกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์แบบผสมผสาน ต.ผักไหม อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
- เหลี่ยง แสงรัตน์ หมอดินประจำ จ.ระยอง
- วิรัช โพธิ์ศรีเรือง ประธานศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- ศรีเทพ คชนะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนอ่างแก้ว บ.คำม่วงไข่ ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
- อารีรัตน์ พูนปาล เกษตรกรชาวต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- ต่วน คงสุวรรณ บ้านดอนหลี่ หมู่ 3 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
- ทองหล่อ ขวัญทอง ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน อ.กุดชุม จ.ยโสธร.สัมภาษณ์
- สำราญ วงศ์สีทอง ชาวนาหมู่ที่ 4 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
- กัลยารัตน์ หมื่นวณิชกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
- ประพาส ร่มเย็น และ บดี นพวงศ์ ณ อยุธยา."การป้องกันไฟไหม้ในสวนยางและการบำรุงรักษาสวนยางในหน้าแล้ง".กรุงเทพมหานคร:ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2541.
- จรัส โยธา ที่อยู่ 87/11 หมู่ที่ 1 ต.เขากวางทองอ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
- กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2554 จ.นครราชสีมา
- อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา จ.นครราชสีมา
- ระพี ช้างนะ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว แห่ง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
- ลำพอง กู้วงษ์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองแค ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท
- ประคอง เนียมท้วม บ้านกุดหวาย ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
- เชาว์วัช หนูทอง จ.สระบุรี
- สุมาริน ทองแสน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์อีเอ็ม จ.นครราชสีมา
- วงเดือน สง่าเมือง เกษตรกรในพื้นที่ จ.ชัยนาท
- ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดำ คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
- บุญมี มะลิสา ปราชญ์เกษตร บ้านป่ากอ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
- ไพฑูรย์ ฝางคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์ รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2551 บ้านนาทุ่ง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
- ชัยพร พรหมพันธุ์ เกษตรกรเงินล้าน แห่ง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
- เลื่อน สามารถ เกษตรกรบ้านสร้างใหญ่ ม.8 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
- ดำรง ทันนาเขตต์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแห่งบ้านส้านแดง ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร
- แววตา จันทร์ประนต หมู่ที่5 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
- อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา
- จรัส โยธา ชุมชนบ้านทุ่งสบาย หมู่ที่ 1 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
- พัชรินทร์ วณิชย์อนันตกุล นักวิชาการ 8 ว. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช."วัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน"ในเอกสารวิชาการลำดับที่ 16/2547ปาล์มน้ำมัน,หน้า161-193.กรุงเทพฯ.กรมวิชาการเกษตร.2548.
- "มหัศจรรย์ พด."กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:http://www.ldd.go.th/menu_5wonder/index.html
- สุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ หมอดินอาสาดีเด่นประจำตำบลสระ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×