พืชผัก
หอมแบ่ง
ปลูกหอมแบ่ง 45 วันทำเงินแสน
04 พฤศจิกายน 2558
65,448
จากการลงพื้นที่ของทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา พบนายสมหมาย แยกงูเหลือม อายุ 60 ปี เกษตรกรผู้ปลูกต้นหอม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านพระวังหาร ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เกษตรกรผู้ปลูกต้นหอมแบ่ง บนผืนนา 4 ไร่ ได้แนะนำช่องทาง อาชีพการปลูกต้นหอมแบ่ง เพียง 45 วันโกยเงินล้าน ซึ่ง เกษตรกรสามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ด้วยขั้นตอนวิธีการปลูก ดังนี้

เริ่มจากการเตรียมดิน ขุดไถ่พรวนดินควรลึกประมาณ 15-20 ซม. ตากดินไว้ 5-7 วัน จากนั้นก็เอาปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักชีวภาพมาคลุกเคล้ากับดิน เสร็จแล้วก็ยกดินทำเป็นแปลงผัก กว้างประมาณ 1.5 ม. ความยาวตามต้องการแต่ต้องให้สะดวกในการรดน้ำ สุดท้ายพรวนดินย่อยแล้วเขี่ยดินให้สม่ำเสมอกัน

เมื่อเตรียมดินและยกแปลงผักเสร็จแล้ว รดน้ำแปลงผักให้ชุ่ม นำหัวหอมที่เตรียมไว้มาปักลงดิน เพียงครึ่งหัว โดยปักเป็นแถวให้ห่างกัน 12-15 ซม.จนเสร็จ หัวหอมที่ใช้ประมาณ 60-80 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ แล้วนำฟางข้าวหรือ แกลบมาคลุมทับเพื่อดูดซับความชื้นไว้ รดน้ำให้ทั่ว รดน้ำทุกวันเช้าและเย็น

หลังปลูกมาได้ประมาณ 10-20 วัน ก็ใส่ปุ๋ยบำรุงครั้งที่สอง โดยให้ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยเคมี ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็มีสูตร 20-10-10 และปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ใส่บำรุงผัก อัตราส่วนการใส่ปุ๋ยจะอยู่ประมาณ 20-25 กิโลกรัม ต่อ ไร่

**ต้นหอมสามารถเก็บและออกจำหน่ายได้ดีจะต้องมีอายุ 40-45 วันหลังการเพาะปลูก เพราะผักจะโตเต็มที่ ใบสีเขียวสด

ด้านการให้น้ำ จะใช้ระบบน้ำพุ่งจากสายยางและวางท่อตามร่องแปลงผักเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดน้ำรดตามความต้องการ ซึ่งวิธีนี้ประหยัดทั้งแรงงานคน เวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะรดน้ำวันละ 1 ครั้ง แต่ช่วงนี้อากาศร้อนมากต้องเพิ่มการรดน้ำเป็นวันละ 2 ครั้ง คือเช้า กับบ่าย โดยลงทุนไร่ละไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ใช้เวลาในการเพาะปลูกประมาณ 40-45 วันจึงสามารถเก็บขายได้

สำหรับการเก็บต้นหอมจะจ้างแรงงานชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวันละ 300 บาท มาเก็บต้นหอมและล้างต้นหอม ได้วันละ 1 ตัน ก่อนแยกมัด มัดละ 1 กิโลกรัม เพื่อนำส่งขายในตลาดขายส่ง ทั้งตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย, ตลาดสุรนคร อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตลาดขายส่งผักผลไม้ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และตลาดขายส่งใหญ่ๆ ทั่วประเทศ กิโลกรัมละ 45-50 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้เคยขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 90 บาท สร้างรายได้ดีเฉลี่ยไร่ละประมาณ 1 แสนบาท โดยไม่จำเป็นต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

** สำหรับพันธุ์ปลูกเกษตรกรจะนิยมเก็บพันธุ์ไว้เพาะปลูกเองในปีถัดไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมหมาย แยกงูเหลือม. สัมภาษณ์.25 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ ภูมิโคกรักษ์.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×