ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย-ระบายน้ำและอากาศดีฃด้วยแกลบดิบ
15 มกราคม 2559
17,248
แกลบ คือ เปลือกของข้าว เป็นวัตถุพลอยได้เหลือใช้จากการสีข้าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายโดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงดิน ก่อนการเพาะปลูกพืชทุกชนิด แกลบจะช่วยปรับโครงสร้างดินให้มีความโปร่งและร่วนซุย นอกจากนี้ในแกลบยังมใีสารซิลิกา ที่เป็นสารสำคัญที่ใช้ในการสร้างผนังเซลล์ของพืชอีกด้วย จากประสบการณ์การใช้แกลบดิบปรับสภาพดินก่อนการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร จ.นครศรีราช พบว่า เมื่อนำแกลบดิบมาใช้ด้วยวิธีดังที่ตะกล่าวต่อไปนี้แล้วพบว่าแกลบช่วยทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยขึ้นมา ไม่แพ้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรอื่นๆ เลย
++ การใช้แกลบดิบปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ++

1.พรวนดิน

2.นำแกลบมาโรยแล้วกลบ

3.ทิ้งไว้ประมาณ 7 วันให้แกลบย่อยสลายก็สามารถเพาะปลูกพืชได้

**เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ดินนั้นมีความร่วนซุยขึ้น พืชเจริญเติบโตดีขึ้น มีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างค่อยๆ เห็นผลได้ชัดเจนเมื่อผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่ง

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
23-30°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×