ไม้ผล
กล้วย
กล้วยเบรคแตกทอดกรอบ
30 มีนาคม 2560
62,207
เรื่องกล้วยๆแต่ความอร่อยไม่กล้วย จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะนาว จ.อุบลราชธานี ด้วยการแปรรูปกล้วยน้ำว้าสุกให้เป็นขนมขบเคี้ยวรสชาติดีจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคในปัจจุบัน
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ลงพื้นที่พบกับคุณสุมาลี
มณีภาค ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะนาว ม.7 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าแปรรูปวัตถุดิบจากกล้วยน้ำว้า ได้แก่ กล้วยฉาบหวาน กล้วยฉาบเค็ม กล้วยทอดเบรกแตก และสินค้าแปร
รูปอื่นๆ ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของชาวเมืองอุบลฯก็คือ "กล้วยเบรกแตก"


"กล้วยเบรกแตก" เป็นการนำเอากล้วยสุกมาทอดให้กรอบ รสชาติหวาน หอม โดยไม่มีการแต่งรส แต่งกลิ่นและสีแต่อย่างใด เมื่อรับประทานเข้าไปจะรู้สึกถึงความหวานกรอบ อร่อยล้ำจนหยุดไม่อยู่ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "กล้วยเบรกแตก" กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะนาวจะทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยทุกวัน ด้วยกระบวนการผลิตที่สะอาด สินค้าสดใหม่ทุกวัน ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา(อย.เลขที่ 33-2-01344-2-0001) และสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2549 ระดับ 4 ดาว
โดยคุณคุณสุมาลีได้ให้คำแนะนำวิธีการผลิตกล้วยเบรคแตก ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุมาลี มณีภาค. สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×