ไม้ผล
ไม้ผลอื่นๆ
การแปรรูปลูกจันทน์เส้น
14 กุมภาพันธ์ 2561
70
ลูกจันทน์เทศเป็นชื่อที่เรียกกันในภาคกลางหรือที่เรียกกันในภาคใต้ว่า ลูกจันทน์ มีปลูกมากในประเทศอินโดนีเซีย โดยรกลูกจันทน์เทศใช้ในการปรุงแต่งรสแถบหมู่เกาะโมลุกะ และมีปลูกทั่วไปในมาเลเชีย อินเดีย ศรีลังกา ลูกจันทน์เทศสามารถนำมาทำเครื่องเทศได้ 2 อย่างคือ เมล็ดจันทน์เทศและรกหุ้มเมล็ดที่เป็นเส้นแดงๆงอกคลุมรอบเมล็ด ทั้งเมล็ดอาหาร ขจัดกลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์ ในท้องตลาดเครื่องเทศทั้ง 2 ชนิดนี้มีราคาแพง
ลูกจันทน์เทศมีมากในภาคใต้ ตั้งแต่ชุมพร สุราษฏร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช และใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะที่อำเภอร่อนพิบูลย์มีลูกจันทน์เทศเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะขึ้นเองบนภูเขา ชาวบ้านจะไปเก็บเอาเนื้อลูกจันทน์เทศมาแช่อิ่มไว้กิน ปัจจุบันมีการนำเนื้อจันทน์เทศมาทำแปรรูปเป็นของฝากหลากหลายชนิด เช่น จันทน์เทศแช่อิ่ม จันทร์เทศเส้น ขณะนี้ได้พัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอร่อนพิบูลย์ สามารถสร้างรายได้อย่างงามให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณท์จากลูกจันทน์เทศ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วันดี อินนุพัตร. สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2558
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×