สัตว์น้ำจืด
ปลาดุก
การให้อาหารปลาดุกในระยะแรกของการเลี้ยงปลา
20 เมษายน 2552
17,765
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนต้องอาศัยการดูแลและการเอาใจใส่ แต่หากรู้เทคนิคและวิธีการในการเลี้ยง การรักษาโรคปลาเป็นแผลและวิธีการป้องกันน้ำเหม็น,เนาเสีย ก็สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ได้อย่างประสบความสำเร็จ
การเตรียมบ่อ/วัสดุ-อุปกรณ์
-ขนาดของบ่อปูน 8*15 เมตร( บ่อปูนเก่าจากการเลี้ยงตะพาบน้ำ) บรรจุลูกปลาได้ 3000- 3500 ตัว (บ่อปูนขนาดไหนก็ได้ตามแต่สถานที่ )
-ใส่น้ำในบ่อโดยแช่ด้วยต้นกล้วย 3-5 ต้น แช่ไว้ประมาณ 2 สัปดาห์
-จากนั้นถ่ายน้ำทิ้งล้างบ่อด้วยน้ำ แล้วใส่น้ำใหม่เพื่อเตรียมการปล่อยปลา
-นำทรายใส่ก้นบ่อบางๆ เกลี่ยให้ทั่วพื้นบ่อ

วิธีการเลี้ยง/ขั้นตอน
-นำลูกปลาปล่อยลงบ่อ แต่ก่อนปล่อยควรนำถุงที่บรรจุลูกปลาวางบนน้ำในบ่อก่อน ประมาณ 3 ชม. เพื่อการปรับสภาพและสร้างความคุ้นเคยให้กับปลา หลังจากนั้นจึงปล่อยปลาลงบ่อ

การดูแลรักษา/ยารักษาโรค
- หมั่นสังเกตสภาพน้ำและกลิ่นของน้ำอย่างสม่ำเสมอ ควรถ่ายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง
- สังเกตอาการของปลา หากปลาเกิดโรคหรือเป็นแผลควรใช้วิธีรักษาด้วยด่างทับทิม ส่วนผสม 1.ด่างทับทิม 1 ช้อนโต๊ะ
2.น้ำ 1 ปีบ แล้วนำมาสาดให้ทั่วบ่อ
แต่หากน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นทั้ง ๆ ที่พึ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำ ให้ใส่ผักตบชวาลงไปโดยควรใช้ไม้กั้นจำกัดพื้นที่โดยให้อยู่ในพื้นที่ 1/5 ส่วนของบ่อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปทั่วบ่อ

การให้อาหาร
-ในระยะแรก ควรให้อาหารเม็ด โดยการนำอาหารเม็ดมาแช่น้ำเพื่อให้พองและนิ่มผสมกับยาแก้อักเสบเพื่อป้องกันโรคในระยะแรก จากนั้นจึงโปรยลงบ่อ วันละ 1 ครั้ง (1 เดือนแรก)
-เดือนที่ 2 เริ่มให้อาหารด้วยปลาเล็กปลาน้อยโม่ละเอียดสลับกับอาหารเม็ด วันละ 1 ครั้ง เช่นกัน
-การให้อาหารด้วยปลาเล็กปลาน้อยโม่ละเอียด ควรทำที่ให้อาหารโดยสามารถให้ตะกร้าเป็นวัสดุ ผูกไว้ตามจุดใดจุดหนึ่ง หย่อนตะกร้าลงไปในบ่อเพื่อเป็นที่สำหรับให้อาหารปลาดุกอย่างง่ายลดต้นทุน

เทคนิคการเลี้ยง
-ควรเลือกซื้อลูกปลาสำหรับเพาะเลี้ยง โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 3-4 ซม.
-ปลาเกิดโรคหรือเป็นแผลควรใช้วิธีรักษาด้วยด่างทับทิม
-ด้านการให้อาหารเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและระยะเวลาในการเก็บผลผลิตด้วยวิธีการสังเกตการกินอาหารของปลาโดยการเพิ่มปริมาณอาหารขึ้นเป็นระยะในขณะที่ปลาเริ่มโตขึ้น
การเก็บเกี่ยว ประมาณ 4-5 เดือน สามารถจับปลาขายได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: นายคมสัน มณีโชติ เลขที่ 5 หมู่ 2 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 เบอร์ติดต่อ 038-607-4977
: ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ. จันทบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×