พืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตตลอดปี หากมีการจัดการที่เหมาะสม
22 เมษายน 2552
25,504
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูล ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.ชุมพร ทำให้ได้พบกับสวนปาล์มน้ำมันของลุงหีตหรือนายประดิษฐ์ สมศรี เกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกปาล์มน้้ำมัน อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งมีรายรับที่มากกว่าเกษตรกรท่านอื่นที่ทำสวนปาล์มน้ำมันเช่นเดียวกัน โดยเคล็ดลับของรายรับที่มากขึ้นอยู่ที่การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ดี ทำให้มีลผลิตดีๆ ออกมาให้เก็บเกี่ยวได้มากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว
ทั้งนี้ ลุงหีตได้เผยถึงหัวใจสำคัญในการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ให้มีผลผลิตดีตลอดปี ไว้ว่า " เราต้องทำความเข้าใจปาล์มน้ำมันให้ถ่องแท้เสียก่อน ว่าปาล์มน้ำมันต้องการอะไรบ้าง หลังจากนั้นจึงค่อยดูแลให้ตรงกับความต้องการของพืช" ซึ่งลุงหีตจะยึดหลักปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันตามรายละเอียด ดังนี้

1. ปาล์มน้ำมันต้องการน้ำมากแต่ต้องไม่มีน้ำขังที่โคนต้น

2. คุณภาพดินต้องดี ร่วนซุย

3. ปริมาณธาตุอาหารในดินครบถ้วน

4. ระยะในการปลูกต้องเหมาะสม

5. พันธุ์ปาล์มต้องดีเทคนิคในการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน :

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต้องเป็นพันธุ์ที่ดี สามารถซื้อจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน (จะดีมาก)

ระยะในการปลูก ปาล์มน้ำมัน ต้องปลูกในระยะที่เหมาะสมคือประมาณ 9-10 เมตร เพราะถ้าหากว่าปลูกถี่กว่านี้จะทำให้ทะลายที่ได้เล็กไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าหากว่าปลูกห่างกว่านี้จะทำให้เสียพื้นที่และได้รับผลผลิตน้อยเช่นกัน

การตัดแต่งทางใบ ต้องมีการตัดแต่งทางใบที่ไม่จำเป็นออกให้ปีละประมาณ 3 ครั้ง (ให้เหลือทางใบประมาณ 28-30 ใบ)

การให้น้ำต้องให้น้ำตลอดในช่วงของฝนทิ้งช่วงหรือในช่วงฤดูแล้งโดยทำการขุดร่องน้ำระหว่างกลางของแถวปาล์ม ขนาดความกว้างของร่องประมาณ 50 ซม. ลึก 50 ซม. ให้ทั่วทั้งสวน หลังจากนั้นให้ทำการรดน้ำในตอนที่ฝนทิ้งช่วงประมาณ 10-15 วันต่อครั้ง ตลอดทั้งปี **สวนปาล์มน้ำมันโดยทั่วไปจะไม่ค่อยมีการรดน้ำในช่วงฤดูแล้ง**

การปรับปรุงคุณภาพดินให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จะช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย

การใส่ปุ๋ยเคมี นอกจากใส่ปุ๋ยคอกแล้วต้องใส่ปุ๋ยเคมีควบคู่ไปด้วย เพราะปาล์มน้ำมันต้องการปริมาณสารอาหารสูงมากจึงต้องใส่ปุ๋ยเคมี ปีละประมาณ 3 ครั้ง โดยใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 (บำรุงผล), 21-7-35 ( , 21-0-0 (บำรุงต้น)

***ลุงหีตบอกว่าถ้าหากจัดการประเด็นดังกล่าวครบถ้วนก็จะทำให้ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตดี (ไม่ต้องเสียดายในเรื่องของการรดน้ำและใส่ปุ๋ยเพราะถึงอย่างไรก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีแน่นอน)


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประดิษฐ์ สมศรี เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อ.เมือง จ.ชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×