สัตว์น้ำเค็ม
กุ้งขาวแวนาไม
การดูแลบ่อกุ้งหลังจากจับกุ้งออกจากบ่อ
20 เมษายน 2552
7,461
การเตรียมบ่อสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมด์ โดยการพลิกหน้าดิน การพลิกหน้าดินจะทำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในดิน ซึ่งมันมีผลดีในการเลี้ยงกุ้งเนื่องจากว่า ไม่เกิดการหมักหมมของแอมโมเนีย (แอมโมเนีย เกิดจาก การสะสมของเศษอาหารและของเสียจากกุ้ง) เพราะถ้าหากว่ามีปริมาณของแอมโมเนียมากจะทำให้กุ้งเกิดโรคง่าย
วิธีการเตรียมบ่อ
หลังจากจับกุ้งเสร็จจะทำการฉีดเลนในบ่อออกให้หมดแล้วตากบ่อทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ในช่วงฤดูฝนต้องทิ้งไว้ 2-3 วัน เนื่องจากถ้าทิ้งไว้นานบ่อ อาจจะไม่แห้ง หลังจากที่ตากบ่อเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปูนขาวในอัตรา 2-3 กระสอบ/บ่อ(พื้นที่ 5 ไร่) แล้วทำการพลิกหน้าดินด้วยรถไถแบบเดินตาม หลังจากที่กลับหน้าดินแล้วต้องปรับสภาพดินให้เรียบเพื่อความสะดวกในการไหลเวียนระหว่างการตีน้ำ หลังจากพลิกหน้าดินแล้วก็ทำการติดตั้งเครื่องตีน้ำและทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและทำความสะอาดเพื่อป้องกันปัญหาตามมาเพราะถ้าหากว่าปล่อยน้ำเข้าบ่อแล้วหากเกิดปัญหาจะแก้ปัญหาได้ลำบาก

เมื่อสภาพบ่อพร้อมแล้วก็ทำการปล่อยน้ำที่พักไว้ในบ่อพักน้ำเข้าสู่บ่อกุ้ง หลังจากที่ปล่อยน้ำเข้าบ่อกุ้งแล้วให้เปิดเครื่องตีน้ำทิ้งไว้ 2-3 วันเพื่อให้สัตว์น้ำไวอ่อนที่มากับน้ำเจริญเติบโต แล้วจึงปิดเครื่องตีน้ำก่อนใส่คลอรีนและไตรคลอฟอนลงไปเพื่อกำจัดลูกปลาและตัวอ่อนสัตว์น้ำหลังจากนั้นจึงเปิดเครื่องตี เพื่อตีน้ำใหม่อีกครั้งจากนั้นก็สามารถปล่อยลูกกุ้งได้


ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ. จันทบุรี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บุญชัย นันทยกุล. บ้านเลขที่ 6 หมู่ 7 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.081-808-8708
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×