สมุนไพร
มะนาว
ป้องกันกำจัดมวนเขียวในสวนมะนาว ด้วยน้ำกะปิ
18 พฤศจิกายน 2559
5,746
ส้มและมะนาวเป็นพืชที่มีโรคและแมลงเข้ารบกวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟ ไรแดง แคงเกอร์ มวนเขียว ล้วนเป็นศัตรูตัวสำคัญที่ทำให้ต้นและผลมะนาวได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องแมลงมวนเขียวที่เข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผลมะนาว ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มะนาวผลร่วงและเป็นการเปิดช่องทางให้เชื้อโรคอย่างแคงเกอร์เข้าทำลายได้ง่ายขึ้นด้วย หรือแม้ถ้าผลมะนาวไม่ได้รับความเสียหายมาก จนถึงกับร่วงหล่น ก็จะกลายเป็นมะนาวผิวไม่สวย ตกเกรด ขายได้ราคาไม่ดี หากระบาดหนักเกษตรกรสวนมะนาวก็อาจขาดทุนย่อยยับก็เป็นได้

ดังนั้น คุณสอาดีหย๊ะ แสงจันทร์ศิริ เจ้าของสวนมะนาวตาแช่ม ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงได้แนะนำเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงมวนเขียวในสวนมะนาวโดยไม่พึ่งพาสารเคมีให้เกิดต้นทุนไว้ซึ่งได้พูดถึง เทคนิคในการกำจัดแมลงมวนเขียวด้วยกะปินั้น สามารถกำจัดด้วยวิธีง่ายไร้สารเคมีและไม่มีสารพิษ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สอาดีหย๊ะ แสงจันทร์ศิริ. สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×