สมุนไพร
มะนาว
ป้องกันกำจัดมวนเขียวในสวนมะนาว ด้วยน้ำกะปิ
18 พฤศจิกายน 2559
4,095
ส้มและมะนาวเป็นพืชที่มีโรคและแมลงเข้ารบกวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟ ไรแดง แคงเกอร์ มวนเขียว ล้วนเป็นศัตรูตัวสำคัญที่ทำให้ต้นและผลมะนาวได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องแมลงมวนเขียวที่เข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผลมะนาว ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มะนาวผลร่วงและเป็นการเปิดช่องทางให้เชื้อโรคอย่างแคงเกอร์เข้าทำลายได้ง่ายขึ้นด้วย หรือแม้ถ้าผลมะนาวไม่ได้รับความเสียหายมาก จนถึงกับร่วงหล่น ก็จะกลายเป็นมะนาวผิวไม่สวย ตกเกรด ขายได้ราคาไม่ดี หากระบาดหนักเกษตรกรสวนมะนาวก็อาจขาดทุนย่อยยับก็เป็นได้

ดังนั้น คุณสอาดีหย๊ะ แสงจันทร์ศิริ เจ้าของสวนมะนาวตาแช่ม ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงได้แนะนำเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงมวนเขียวในสวนมะนาวโดยไม่พึ่งพาสารเคมีให้เกิดต้นทุนไว้ซึ่งได้พูดถึง เทคนิคในการกำจัดแมลงมวนเขียวด้วยกะปินั้น สามารถกำจัดด้วยวิธีง่ายไร้สารเคมีและไม่มีสารพิษ

โดยนำกะปิแกง จำนวน 3 กิโลกรัม ผสมน้ำ 30 ลิตร คนให้เข้ากันกรองเอาแต่น้ำ ฉีดพ่นในสวนมะนาวในช่วงเที่ยง อัตรานี้สำหรับมะนาว จำนวน 3 ไร่ จะเห็นได้ว่า แมลงมวนเขียวและแมลงต่างๆจะไม่มีและผิวมะนาวก็สวยขึ้น(ฉีดในช่วงที่มะนาวออกผล)

เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
----------------------- ^ ^ ------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สอาดีหย๊ะ แสงจันทร์ศิริ. สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-28°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×