พืชผัก
ถั่วพู
ถั่วพูร้อยสาย เทคนิคการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต
05 มิถุนายน 2558
51,697
ถั่วพู เป็นพืชที่ปลูกง่าย ปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากระบบรากไวต่อการท่วมขังของน้ำ พื้นที่ปลูกจึงต้องมีการระบายน้ำดี ในการปลูกต้องมีการขึ้นค้างเหมือนการปลูกถั่วฝักยาว เนื่องจากเป็นพืชล้มลุกข้ามฤดู(ไม้กึ่งเลื้อย) มีอายุการเก็บเกี่ยว 60-110 วัน
นวัตรกรรมการปลูกถั่วพูร้อยสาย เพิ่มผลผลิต :

คุณชลอ การเกต ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้เล่าถึงความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดการถัวพูร้อยสายเพิ่มผลผลิต
โดยเริ่มจากการที่คุณชลอ สังเกตการเลื้อยของถั่วพลูที่ปลูกไว้เพื่อการจำหน่ายแล้วพบว่า ถั่วพูมีการแตกยอดเป็นจำนวนมาก และยอดมักจะเลื้อยพันทับซ้อนกันแน่น จนทำให้แสงแดดส่องเข้าไปได้ไม่ทั่วถึง บางส่วนที่ไม่ได้รับแสง
ก็จะไม่มีผลผลิตผลิต แต่จะไปติดฝักเอาตรงบริเวณต้นที่โดนแสงแดดแทน อีกทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ทำได้ยากด้วย จึงได้คิดค้นวิธีจัดการถั่วพูเพื่อเพิ่มลผลิต ด้วยวีการจัดระเบียบเถาถั่วพูที่เลื้อยเกาะพันกันอยู่ ให้มีการเลื้อยไปในทิศทางที่ไม่ทับซ่อนหรือเกี่ยวพันกันแน่น จนส่งผลให้ไม่ได้รับแสงแดดและติดผลผลิตไม่ทั่วถึง จึงพบว่าวิธีนี้สามารถเพิ่มผลผลิตของถั่วพูได้ที่มาของ "ถั่วพูร้อยสาย" :

เกิดจากการจัดการถั่วพู ด้วยวิธีการใช้เชือกฟางผูกยอดทุดยอด และ ดึงให้ถั่วพูเลื้อยไปในทิศทางตามที่ต้องการ ซึ่งถั่วพูเป็นพืชที่แตกยอดมาก ต้องใช้เชือกฟางจำนวนมากในการจัดการโยงยอด ซึ่งจะใช้เชือกฟาง 1 เส้นต่อ 1 ยอด โดยใช้ปลายเชือกด้านหนึ่งผูดยึดยอดถั่วพูไว้ แล้วนำปลายเชือกอีกด้าหนึ่งผูกยึดไว้กับด้านบนของร้านที่ทำคร่อมต้นถั่วพูไว้ (คล้ายการขึ้นโครงหลังคาสแลน) เมื่อยอดถั่วพูขึ้นถึงด้านบนก็จะเลื้อยแผ่ไปบนร้าน เมื่อยอดใหม่แตกออกมาก็จะใช้เชือกฟางอีกเส้นมาผูกยอดดึงให้เลื้อยไปตามเชือกอีกเส้นแบบเส้นใครเส้นมัน จะได้ไม่เกี่ยวพันกัน และไม่ทับกัน โดยจะทำแบบนี้กับทุกยอด เพื่อให้ถั่วพูได้รับแสงแดดเต็มที่
ด้วยวิธีการจัดการแบบนี้ จึงช่วยให้ถั่วพูเกิดดอกและติดฝักมากกว่าวิธีการปลูกแบบปกติทั่วไป ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้สะดวกรวดเร็วและได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยจากสถิติของทางสวนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงสุดวันละ
71 กก. จากถั่วพู 40 หลุม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
สมพิศ อยู่สุข."นวัตรกรรมถั่วพูร้อยสายเพิ่มผลผลิต".ผักเศรษฐกิจ.ปีที่ 3.ฉบับที่ 48.(2556).หน้า 58-61
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×