ไม้ผล
ทุเรียน
การตัดแต่งดอกทุเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
09 เมษายน 2561
58
การตัดแต่งดอกและผลของทุเรียน หนึ่งในกระบวนการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาด
เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ลงพื้นที่พบกับคุณทศพล สุวะจันทร์ เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เจ้าของสวนทศพล สวนทุเรียนปลอดสารพิษ ที่บ้านซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสวนทศพล เป็นสวนผลไม้ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลไม้ที่ปลูกได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ก้านยาว เงาะ ลองกอง มังคุด ส้มโอ ฯลฯ และที่นี่จะผลิตผลไม้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP รวมไปถึงคุณทศพลได้ให้คำแนะนำเทคนิควิธีการตัดแต่งดอกและผลทุเรียนเพื่อให้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทศพล สุวะจันทร์ บ้านซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×