สมุนไพร
สะเดา
การปลูกสะเดาทะวาย/สะเดานอกฤดู(อ.ทอง ธรรมดา)
07 พฤษภาคม 2558
57,964
สะเดานั้นเราสามารถทำให้ออกนอกฤดูได้ แม้จะเป็นสะเดาธรรมดาก็ทำได้ แต่จะออกดอกสู้สะเดาทะวายไม่ได้ การทำสะเดาให้ออกดอก โดยหลักการก็เหมือนกับการบังคับดอกไม้ผลทั่วไป คือ ทำยังไงก้ได้ให้ต้นสะเดาได้รับธาตุไนโตรเจนน้อยที่สุด หรือไม่ได้รับเลยยิ่งดี เมื่อไม่ได้รับธาตุไนโตรเจน(N) สะเดาจะไม่แตกยอดหรือใบอ่อน ยิ่งถ้าเราเติมธาตุฟอสฟอรัส(P) ที่จะเข้าไปสะสมให้เกิดดอกด้วย โอกาสที่จะได้ดอกก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
ภาพประกอบจาก : Internet


การจะปลูกอะไรก็ตาม ให้ใช้หลักการว่าต้องปลูกเป็น 3 ขั้น คือ

1. ปลูกเพื่อเรียนรู้
2. ทำให้ออกในช่วงแพง(นอกฤดู)
3. ขายผลพลอยได้


การปลูกเพื่อเรียนรู้ : คืออย่าปลูกเยอะ ให้เริ่มจากน้อยๆ เรียนรู้ถึงขบวนการเติบโตว่า โตช้าหรือโตเร็ว ออกดอกช่วงไหน ปุ๋ยที่ชอบคือปุ๋ยคอก,ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยเคมี โรคต่างๆ แมลงที่มารบกวน เมื่อเรียนรู้ดีแล้ว(อาจมีการทดลองหรือจดบันทึกเพื่อกันลืม)ทำให้ออกในช่วงแพง(นอกฤดู) : คือ ลองบังคับให้มันออกต่างฤดูที่มันเคยออกอาจทดลองหลายๆวิธี เพื่อหาว่าวิธีไหนดีที่สุด เมื่อทำได้แล้วจึงหาทางคิดต่อว่าถ้าเราจะปลูกเป็นอาชีพเราควรจะปลูกสักเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสมที่จะทำไหว และมีตลาดรองรับแค่ไหน แต่ถ้าบังคับให้ออกนอกฤดูไม่ได้ ต้องมาทบทวนว่าทำไมยังไม่ได้ ให้ลองใหม่ แต่ถ้าลองกี่ทีแล้วยังไม่ได้ ต้องมาคิดใหม่ว่าน่าจะหยุดหรือเปลี่ยนพืชปลูก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกไปก่อนปล้ว ค่อยมาหาวิธีการแก้ไข เรียกว่าไปตายเอาดาบหน้า จึงไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ เมื่อเราทำขั้นที่ 2 ได้แล้วจึงไปต่อในขั้นที่ 3 คือ ขายผลพลอยได้ขายผลพลอยได้ : คือ ขายกิ่งพันธุ์ เมล็ดพันธุ์หรือนำผลผลิตมาแปรรูป ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า และจะได้ผลตอบแทนมากกว่าขายผลผลิตอย่างเดียวและเหนื่อยน้อยหว่าการขายผลผลิตอย่างเดียวการออกดอกของสะเดา : สะเดานั้นเราสามารถทำให้ออกนอกฤดูได้ แม้จะเป็นสะเดาธรรมดาก็ทำก็ตาม แต่จะออกดอกสู้สะเดาทะวายไม่ได้ การทำสะเดาให้ออกดอก โดยหลักการก็เหมือนกับการบังคับดอกไม้ผลทั่วไป คือ ทำยังไงก็ได้ให้ต้นสะเดาได้รับธาตุไนโตรเจนน้อยที่สุด หรือไม่ได้รับเลยยิ่งดี เมื่อไม่ได้รับธาตุไนโตรเจน(N) สะเดาจะไม่แตกยอดหรือใบอ่อน ยิ่งถ้าเราเติมธาตุฟอสฟอรัส(P) ที่จะเข้าไปสะสมให้เกิดดอกด้วย โอกาสที่จะได้ดอกก็จะยิ่งมากตามไปด้วย แต่ถ้าเรางดน้ำไม่ได้ เพราะการทำสะเดานอกฤดูจะต้องทำในช่วงหน้าฝนเต็มๆ ยิ่งกว่ามะนาว เพราะมะนาวจะทำในช่วงปลายฝนเพื่อให้ดอกเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม แต่สะเดาต้องออกดอกเดือนกันยายน -เดือนตุลาคม จึงต้องทำตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝนจะทำยากกว่า ขบวนการหรือขั้นตอนจึงยิ่งมากขึ้นคือถ้าฝนตกมากงดน้ำไมได้ต้องใช้วิธี "ควั่นกิ่ง" เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงที่จะส่งกลับไปเลี้ยงราก เมื่อรากไม่ได้อาหาร จะไม่มีแรงไปดูดน้ำฝน (คล้ายกับการคลุมดินมะนาวในวงบ่อซีเมนต์) หรือถ้าไม่ควั่นกิ่งก็ต้องเพิ่มปุ๋ยที่มีธาตุ โปแตสเซียม(K) มากไป เพราะธาตุธาตุโปแตสเซียม เมื่อมีมากจะไปกดธาตุไนโตรเจนไม่ทำงาน ธาตุฟอสฟอรัสก็จะทำงาน พืชก็จะสามารถออกดอกได้** ครั้งแรกผมเองก็ไม่แน่ใจว่าสะเดาจะออกดอกได้เหมือนกับไม้ผลที่ผมทำนอกฤดูมาหลายชนิด แต่เป็นความบังเอิญ คือ ผมไปตอนกิ่งสะเดาทะวายในช่วงเดือนกรกฎาคม พอเดือนสิงหาคมมีรากสะเดาออกมา แต่มีดอกสะเดาออกมาด้วย ผมตอนอยู่ประมาณ 30 กิ่ง เกือบ100 % ออกดอกหมดส่วนที่ยังไม่ออกพอตัดลงมาชำถุงได้ไม่กี่วันก็ออกดอกเช่นกัน ใครมาเห็นสะเดาออกดอก ตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็แปลกใจขอซื้อกันใหญ่ เพราะนึกว่าเป็นสะเดาพันธุ์ใหม่ ผมเองต้องบอกว่าไม่ใช่สะเดาพันธุ์ใหม่ เป็นสะเดาทะวายธรรมดา ซึ่งปกติจะออกดอกก่อนสะเดาทั่วไป 2 เดือน

ผมมาทบทวนว่าทำไมกิ่งตอนจึงออกดอกก่อน? จนพบว่า การตอนกิ่งกับการควั่นกิ่งคล้ายกัน คือ ตัดท่ออาหาร(Phloem) ที่จะส่งกลับไปเลี้ยงราก เมื่อส่งไปไม่ได้จึงทำให้มีอาหารเหลือสะสมอยู่ที่ยอดและเมื่อรากไม่ได้อาหาร ก็ไม่มีแรงไม่มีพลังงาน จึงไม่สามารถดูดน้ำฝนซึ่งมีไนโตรเจน อยู่ด้วยขึ้นมาที่ยอดจนทำให้เกิดค่า c:n = 3:1(C:N - Raito) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ต้นไม้ออกดอกนั่นเอง ซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมคิดไว้นั้นมันถูกหรือเปล่า ผมจึงลองทำในสะเดาธรรมดาดู ปรากฎว่าออกดอกเหมือนกันแต่ออกน้อยกว่าสะเดาทะวายคือไม่ออกทุกกิ่งแต่จะออกเฉพาะกิ่งที่ค่อนข้างแก่และกิ่งที่ไม่มียอดอ่อน ผมลองทำอีกหลายครั้งจนแน่ใจว่าใช่ เลยย้อนกลับมาดูว่าต้นไม้จะออกดอกหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่มันได้รับหรือที่พระพุทธองค์เคยตรัสสอนไว้ว่า "ทุกอย่างมาแต่เหตุ เมื่อสร้างเหตุพร้อม ผลย่อมเกิด เราสร้างเหตุไว้อย่างไรย่อมเกิดผลอย่างนั้น"ฉะนั้นหลายคนไปเข้าใจว่าการทรมานต้นไม้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการ อดน้ำ การรมควัน การฉีดให้ใบร่วง การควั่นกิ่งต่างๆ เมื่อต้นไม้โดนทรมานใกล้ตายจะรับออกดอก เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ ?จึงไม่จริง? แต่ก็พออนุโลมได้ว่าเป็นการพูดให้เข้าใจง่าย เพราะการอธิบายตามหลักวิชาการมันยากมาก ต่อมาผมจึงเริ่มทดลองควั่นกิ่งดูปรากฏว่าออกบ้างไม่ออกบ้าง ผลไม่เป็นที่น่าพอใจจึงทดลองใหม่โดยสร้างเหตุให้ได้ จึงเริ่มจากดูใบสะเดาต้นที่เริ่มแก่ ไม่มียอดอ่อน ทำการสะะสมอาหาร โดยทางดินใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางและตัวท้ายสูงรดน้ำให้ชุ่มๆ จนปุ๋ยละลายหมดแล้วจึงงดน้ำ เมื่องดน้ำแล้ว ทำการควั่นกิ่งโดยเลือกกิ่งที่ใหญ่พอสมควร (ขนาดนิ้วมือผู้ใหญ่) ส่วนทางใบฉีดด้วยปุ๋ยเกร็ดตัวกลางและตัวท้ายาสูง (0-52-34) สัก 2-3 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน/ครั้ง หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน สะเดาจะเริ่มออกดอกมา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วีรยุทธ์ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา) "การค้าต้องมีคุณธรรม"
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×