สมุนไพร
มะนาว
ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี มะนาวก็ติดผลดกได้ตลอดปี มาดูวิธีกัน
03 มกราคม 2560
2,894
"ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ถ้าปรุงดินดีมีชัยไปกว่าค่อน" ไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรหัวใจสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดก็คือการเตรียมดิน หากมีการเตรียมดินดี พืชก็จะมีดินที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ต้องการใช้ในการเจริญเติบโตไปจนกว่าจะหมดอายุขัยของพืช ผลที่เกษตรกรจะได้รับจากการปรุงดินให้เหมาะสมต่อพืชปลูกก็คือ การได้รับผลผลิตที่ดีตอบคืนมา
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี พบกับคุณจิน พาลี เจ้าของรางวัลปราชญ์เกษตรแผ่นดิน ของ จ.ศรีสะเกษ ที่บ้านตาแบน ม.9 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำให้มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ติดลูกดกได้ตลอดปี โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีหรือสารกระตุ้นใดๆ แค่เพียงเตรียมดินให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นปลูก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จิน พาลี. สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×