สมุนไพร
มะนาว
ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี มะนาวก็ติดผลดกได้ตลอดปี มาดูวิธีกัน
03 มกราคม 2560
1,256
"ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ถ้าปรุงดินดีมีชัยไปกว่าค่อน" ไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรหัวใจสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดก็คือการเตรียมดิน หากมีการเตรียมดินดี พืชก็จะมีดินที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ต้องการใช้ในการเจริญเติบโตไปจนกว่าจะหมดอายุขัยของพืช ผลที่เกษตรกรจะได้รับจากการปรุงดินให้เหมาะสมต่อพืชปลูกก็คือ การได้รับผลผลิตที่ดีตอบคืนมา
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี พบกับคุณจิน พาลี เจ้าของรางวัลปราชญ์เกษตรแผ่นดิน ของ จ.ศรีสะเกษ ที่บ้านตาแบน ม.9 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำให้มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ติดลูกดกได้ตลอดปี โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีหรือสารกระตุ้นใดๆ แค่เพียงเตรียมดินให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นปลูก
คุณจินดาให้คำแนะนำว่า การจะทำให้มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ติดผลดกได้ตลอดทั้งปีนั้นอยู่ที่การปรุงดิน ตามสูตรและส่วนผสมดังนี้

สูตรการปรุงดินปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ให้มีลูกดกได้ตลอดปี โดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี :

1. ปุ๋ยคอก(มูลโค-กระบือ) จำนวน 3 ส่วน

2. หน้าดินดี จำนวน 2 ส่วน

3. แกลบดิบ จำนวน 2 ส่วน

4. แกลบเผา จำนวน 1 ส่วน

วิธีทำ : นำมาผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปใส่ในวงบ่อให้เต็มแล้วรดน้ำให้ชุ่ม ปล่อยทิ้งไว้ 5-7 วัน เพื่อให้ดินปลูกคลายความร้อน ก่อนจะนำกิ่งพันธุ์มะนาวลงปลูก แล้วคลุมโคยต้นด้วยฟางแห้ง เพื่อเป็นการรักษาความชื้น

การดูแล : รดน้ำให้ชุ่มทุกวันๆ ละ 2 ครั้งเช้า-เย็น มะนาวจะเจริญเติบโตได้ดีและเริ่มให้ผลผลิตจากดินปลูกที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ สุตรนี้จะทำให้มะนาวติดผลดกได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีใดๆ

จิน พาลี
หมายเหตุ : หากสังเกตเห็นว่าดินในวงบ่อซีเมนต์ยุบตัวลง ให้เติมปุ๋ยคอกจากมูลโค-กระบือลงไปให้เต็มวงบ่อแล้วคลุมด้วยฟางแห้ง ,รดน้ำให้ชุ่มเพื่อรอให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไป

เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จิน พาลี. สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-28°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×