ไม้ดอก
หน้าวัว
เทคนิคการขยายพันธุ์ดอกหน้าวัว
09 มีนาคม 2561
3,737
การขยายพันธุ์ดอกหน้าวัว นิยมใช้วิธีการชำแยกหน่อ เพราะเป็นการบังคับให้ดอกหน้าวัวแตกหน่อเร็วขึ้น และไม่ทำให้กลายพันธุ์ ไม่เหมือนการเพาะด้วยเมล็ดที่จะให้หน่อช้าแถมยังมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์สูงด้วย
เทคนิคการขยายพันธุ์ดอกหน้าวัว : จะเริ่มจากการแยกหน่อ เมื่อต้นแม่พันธุ์สูงได้ประมาณ 50 ซม. ก็ใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ตัดไปที่โคนต้น จากนั้นนำต้นที่ตัดมาทำการตัดทอนให้เป็นท่อน ให้มีความยาวท่อนละประมาณ 3-4 นิ้ว นำท่อนที่ทอนไว้ไปปักในกระถางหรือแปลงปลูก โดยใช้ถ่านสีดำใส่แทนดินให้เต็มกระถางหรือแปลงปลูก ก่อนนำพันธุ์หน้าวัวไปปัก จะช่วยให้ต้นหน้าวัวเจริญเติบโตดีขึ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทันทิมา นุ่มนวล เกษตรกรผู้ปลูกหน้าวัวบ้านคลองงา จ.นครศรีธรรมราช
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×