สัตว์เล็ก
สุกร
การใช้น้ำส้มควันไม้และผงถ่านในอาหารสุกร
20 มีนาคม 2552
4,917
จากการศึกษาการใช้น้ำส้มควันไม้เสริมในอาหารสุกรหลังหย่านมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก พบว่าระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้น้ำส้มควันไม้เสริมอาหารสุกรหลังหย่านมคือ 0.2 – 0.6 เปอร์เซ็นต์ หรือใช้น้ำส้มควันไม้ผสมผงถ่านในสัดส่วน 1 ต่อ 4 ที่ระดับ 1- 3 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร จะช่วยป้องกัน และลดอาการท้องร่วงในสุกรหย่านม (สังเกตจากมูลสุกรแข็งเป็นก้อน) ซึ่งจะทำให้สุกรใช้ประโยชน์จากอาหารได้มากขึ้น น่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของสุกรหลังหย่านมซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการผลิตสุกรอินทรีย์ต่อไป
วิธีการใช้น้ำส้มควันไม้ผสมผงถ่านในอาหารสุกร
ดำเนินการโดยผสมน้ำส้มควันไม้กับถ่านหุงต้มที่บด หรือตำให้ละเอียด (อาจได้จากการเผาถ่านจากเตาเผาถ่าน ผลิตน้ำส้มไม้เอง) ในสัดส่วน น้ำส้มควันไม้ต่อผงถ่าน 1 : 4 (อาจใช้สัดส่วนต่ำกว่านี้ ได้ เช่น 1 : 3 โดยดูว่าอย่าใช้ส่วนผสมชื้น หรือแฉะเกินไป) โดยทำการผสมในภาชนะให้เข้ากันดีก่อน จากนั้นนำไปผสมกับอาหารสุกรสำเร็จรูป หรืออาหารที่ผสมใช้เอง โดยใช้ในระดับ 1-3 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือทำการผสมดังนี้

ถ้าจะใช้ส่วนผสมของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับผงถ่าน 1 เปอร์เซ็นต์สูตรอาหาร หมายถึงถ้าจะผสมอาหารจำนวน 100 กิโลกรัม จะใช้ น้ำส้มควันไม้ร่วมกับผงถ่าน 1 กิโลกรัม ผสมกับอาหารที่ผสมแล้ว 99 กิโลกรัม

หมายเหตุ :
-กรณีใช้สัดส่วนน้ำส้มควันไม้ต่อผงถ่าน 1:4 ใช้น้ำส้มควันไม้ 200 กรัม หรือ 2 ขีดผสมกับ ผงถ่าน 800 กรัม หรือ 8 ขีด
-กรณีใช้สัดส่วนน้ำส้มควันไม้ต่อผงถ่าน 1:3 ใช้น้ำส้มควันไม้ 250 กรัม หรือ 2.5 ขีดผสมกับ ผงถ่าน 750 กรัม หรือ 7.5 ขีด

ถ้าจะใช้ส่วนผสมของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับผงถ่าน 3 เปอร์เซ็นต์สูตรอาหาร หมายถึงถ้าจะผสมอาหารจำนวน 100 กิโลกรัม จะใช้ น้ำส้มควันไม้ร่วมกับผงถ่าน 3 กิโลกรัม ผสมกับอาหารที่ผสมแล้ว 97 กิโลกรัม

หมายเหตุ :
-กรณีใช้สัดส่วนน้ำส้มควันไม้ต่อผงถ่าน 1:4 ใช้น้ำส้มควันไม้ 600 กรัม หรือ 6 ขีดผสมกับ ผงถ่าน 2.4 กิโลกรัม
-กรณีใช้สัดส่วนน้ำส้มควันไม้ต่อผงถ่าน 1:3 ใช้น้ำส้มควันไม้ 750 กรัม หรือ 7.5 ขีดผสมกับ ผงถ่าน 2.25 กิโลกรัม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ. พิษณุโลก
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×