สัตว์น้ำเค็ม
กุ้งขาวแวนาไม
การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมแบบพอเพียง
18 มีนาคม 2552
50,053
ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในหลายพื้นที่ ยังประสบปัญหาเรื่องการโตช้า และผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย แนวโน้มการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกพื้นที่ จากการลงพื้นที่ได้พบกับ นางสำริด คีรีวัฒน์ เกษตรกรบ้านหัวแหลม ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และได้ทำการขุดบ่อเลี้ยงกุ้งขาวจำนวน 2 บ่อ (ขนาดบ่อละ 4 ไร่) คุณสำริดได้บอกเล่าเรื่องราวและวิธีการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพอเพียงให้กับเจ้าหน้าที่ Farmer Info ดังนี้
การเลี้ยงกุ้งขาวแบบพอเพียง
การเตรียมบ่อเพาะเลี้ยง (บ่อดิน) ขนาดบ่อ 4 ไร่
•หลังจากจับกุ้งแล้วให้ทำการตักขี้กุ้งและดินเลนออกให้หมด
•ทำการตากบ่อไว้ก่อนประมาณ 7 วัน
•วัดค่าระดับความเป็นกรด- ด่างของดิน และปรับให้อยู่ที่ค่า PH เท่ากับ 7 โดยใช้ปูนเผา ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพดินในแต่ละพื้นที่ปกติประมาณ 50 กก./บ่อ เพื่อให้น้ำปูนได้ฆ่าเชื้อโรคที่พื้นบ่อ
•จากนั้นจึงหว่านปูนขาวตามขอบบ่อทิ้งไว้ 1-2 วัน
•ก่อนนำน้ำเข้าบ่อเลี้ยง ต้องทำการดูดน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่เข้ามาในบ่อพักน้ำ โดยทำการพักน้ำไว้ประมาณ 7-15 วัน
•จากนั้นดูดน้ำจากบ่อพัก เข้ามายังบ่อที่จะทำการเลี้ยงกุ้งขาว
•บ่อพักน้ำซึ่งจะต้องมีน้ำสำรองไว้ในการเก็บกักประมาณ 30% ของบ่อ เพื่อไว้สำหรับเติมน้ำเข้าบ่อทุกๆ 10 วัน (ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีใดๆ ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว และบ่อพักน้ำ)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×