สัตว์น้ำจืด
ปลานิล
วิธีการปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในบ่อ
13 มีนาคม 2552
6,686
ลุงเจริญ ตาถาวรรณ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ ม.1 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อายุ 60 ปี โทรศัพท์ 081-0346860 , 053-840605 ทำการเกษตร เลี้ยงปลานิล , ปลูกลำไย
พื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 4 ไร่ 2 งาน ได้แนะนำการเลี้ยงปลานิลและวิธีการปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อซึ่งมีวิธีการดังนี้
การเลี้ยงปลานิล
ขนาดบ่อเลี้ยงปลา 20 x 40 เมตร จำนวน 1 บ่อ รับพันธุ์ปลามาจาก ศูนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วิธีการเลี้ยง
1.เลี้ยงแบบให้อาหาร ระยะการขาย 2 ครั้ง ในเวลา 1 ปี ให้อาหารจากเศษผักต่างๆ อาทิ ผักกาด กระหล่ำ เศษผักจากร้านก๋วยเตี๋ยวในท้องถิ่น และก่อนมีผู้มารับซื้อปลานิลจากบ่อ 1 เดือน (ค่าอาหารตกอยู่ที่ 1,000 บาท ต่อเดือน) จะเร่งให้อาหารเม็ดเพื่อเพิ่มปริมาณให้ได้ขนาดที่เหมาะสม โดยตามท้องตลาดในจำนวนมาตรฐาน ปลานิลจำนวน 5 ตัว ต้องให้ได้น้ำหนักตั้งแต่ 1 – 1.5 กิโลกรัม ถือว่าอยู่ในลักษณะที่มีคุณภาพ ตกอยู่ที่ตัวละ 2 ขีด
2.เลี้ยงแบบธรรมชาติ ระยะการขาย 1 ครั้ง ในเวลา 1 ปี ให้อาหารจากเศษผักต่างๆ ที่รับมาจากร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การปล่อยปลาลงบ่อเลี้ยง
1.จำนวนปลาที่ปล่อย เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว ดังนั้น จำนวน ปลาที่จะปล่อยลงเลี้ยงในบ่อครั้งแรกจึงไม่จำเป็นต้องปล่อยให้มากนัก สำหรับบ่อขนาด 20 x 40 เมตร สามารถปล่อยพันธุ์ปลาได้ในแต่ละครั้ง 2,000 – 4,000 ตัว โดยไม่เป็นอุปสรรคในการเลี้ยงแต่อย่างใด
2.เวลาปล่อยปลา เวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับปล่อยปลาควรเป็นเวลาเช้าหรือเย็น เพราะระยะเวลาดังกล่าวอุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนเกินไป ก่อนที่จะปล่อยปลาควรเอาน้ำในบ่อใส่ปนลงไปในภาชนะที่บรรจุปลาแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้ปลาคุ้นกับน้ำใหม่เสียก่อน จากนั้นจึงค่อย ๆ จุ่มปากถุงที่บรรจุปลานิลลงบนผิวน้ำ พร้อมกับตะแคงถุงปล่อยให้ปลานิล ว่ายออกจนหมดถุง แล้วค่อยนำถุงขึ้นจากบ่อปลาในที่สุด

หมายเหตุ : โดยหลังการขายในแต่ละรุ่น ด้วยการสูบน้ำออกจากบ่อเลี้ยงให้แห้ง ต้องระวังเรื่องการพักบ่อที่ใช้ในการเลี้ยงปลานิล โดยหลังการสูบน้ำออกจากบ่อแล้ว ให้ตากบ่อจนแห้งสนิทเป็นเวลา 1 เดือน แล้วโรยด้วยปูนขาวทั่วบ่อ จำนวน 1 กระสอบ เพื่อฆ่าเชื้อภายในบ่อให้สะอาดเตรียมรับการเลี้ยงในรุ่นต่อไป


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ. เชียงใหม่
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×