พืชเศรษฐกิจ
มันสำปะหลัง
เปลี่ยนแป้งมันในครัวให้เป็นกาวข้นเหนียวได้ทันใจภายใน 5 นาที
19 กุมภาพันธ์ 2558
2,835
แป้งมันสำปะหลังนอกจากจะนำไปประกอบอาหารได้ทั้งคาวหวานแล้ว ยังสามารถนำมาดัดแปลงเป็น กาวน้ำเหนียวหนืดไว้ใช้งานแทนกาวลาเท็กซ์ได้ไม่อยาก

คุณอุรา แง้มไทร กลุ่มผู้ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษกระดาษและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นิคมสร้างตนเอง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวถึงวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์นอกจากจะเป็นเศษกระดาษหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแล้ว สิ่งที่จำเป็นสำหรับงานดังกล่าวก็คือกาวลาเท็กซ์หรือกาวน้ำที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งเป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองและต้องใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานเป็นปริมาณมากพอสมควร จนบางครั้งกาวลาเท็กซ์ถึงกับขาดตลาด(ในท้องถิ่น) เลยก็มี

เพื่อเป็นการแก้ปัญหากาวลาเท็กซ์ขาดตลาดและเป็นการลดต้นทุนการผลิต คุณอุราจึงนำแป้งมันสำปะหลังที่มีติดไว้ประกอบอาหารในครัวเรือนมาปรับใช้แทนกาวลาเท็กซ์ได้เป็นอย่างดีด้วยการต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วเทใส่ในภาชนะทนร้อนที่เตรียมไว้ ตามปริทมาณความต้องการใช้แบบวันต่อวัน จากนั้นค่อยๆ เติมแป้งมันสำปะหลังลงไปทีละน้อย แล้วใช้ไม้หรือวัสดุอื่น คนให้เนื้อแป้งละลายจนเข้ากันดีกับน้ำร้อน โดยการเติมแป้งมันลงไปคนเรื่อยๆ จนกว่าจะได้แป้งสีขาวขุ่นที่มีลักษณะความเหนียวหนืดคล้ายกวลาเท็กซ์ จากนั้นจึงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งวิธีนี้ เป็นวิธีการที่้ืสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้แป้งผสมน้ำแล้วนำไปเคี่ยวไฟ ทั้งยังจะได้สีขาวเป็นสีัขาวขุ่นไม่ใสเหมือนการนำไปเคี่ยวไฟ

หมายเหตุ : กาวน้ำที่ผลิตได้ควรใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวหรือไม่เกิน 48 ชม. มิฉะนั้นเนื้อกาวจะเปลี่ยนเป็นน้ำใสๆและมีกลิ่นเหม็นบูดเน่าจนใช้งานไม่ได้

เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อุรา แง้มไทร. สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×