ทุ่งรวงทอง
SMS ทุ่งรวงทอง
วิธีแก้อาการผิดสำแดงด้วยน้ำซาวข้าว
01 ธันวาคม 2552 (14:30 น.)
ข้าว(1)วิธีแก้อาการผิดสำแดงด้วยน้ำซาวข้าว 100 CC เหง้ารางจืด 1 เหง้า
ข้าว(2)นำเหง้ารางจืดมาฝนกับฝาดินได้น้ำนำน้ำซาวข้าวมาผสมเข้ากันใช้กิน
ถอนพิษผิดสำแดงด้วยน้ำซาวข้าวและรางจืด
ทีมรักบ้านเกิด 27 พฤศจิกายน 2552
อาการผิดสำแดง เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ที่มีอาการแพ้ต่างๆ ซึ่งเกษตรกรและชาวบ้านส่วนใหญ่มักเกิดอาการแบบนี้ขึ้น แต่คุณ สมพงษ์ ธรรมคงทอง มีวิธีการรักษาอาการผิดสำแดง ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งตนเองเคยใช้กับตัวเองมาก่อน ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นอาการผิดสำแดงจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาการผิดสำแดงอื่นๆ
แชร์
4,653
วัสดุ-อุปกรณ์

1. น้ำซาวข้าว 100 มิลลิลิตร หรือ CC

2. เหง้ารางจืด 1 เหง้า

3.ฝาหม้อดิน 1 ฝา

วิธีการทำ

1. ให้นำน้ำซาวข้าวเข้มข้นที่ได้จากการซาวข้าวใหม่ๆ 100 มิลลิลิตรมาเตรียมไว้

2. หลังจากนั้นให้นำเหง้ารางจืด มาทำการฝนกับฝาหม้อดินพอประมาณ

3.แล้วจึงนำน้ำซาวข้าวมาผสมกับเหง้ารางจืดที่ฝนแล้ว ทำการคนให้เข้ากันแล้วสามารถนำมาดื่มล้างพิษแก้ผิดสำแดงได้

หมายเหตุ :การนำรากเง้ารางจืดมาฝนกับฝาหม้อดิน เพราะฝาหม้อดินมีธาตุเย็นช่วยดับพิษได้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมพงษ์ ธรรมคงทอง หมู่ 8 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×