สวนเงินไร่ทอง
SMS สวนเงินไร่ทอง
Time : 14.20 Knowledge : สูตรเด็ดกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช
16 มีนาคม 2560 (14:20 น.)
พืช)สูตรเด็ดพิชิตโรคพืชจากเชื้อราใช้ ข่า+กระชายอย่างละ 1 กก.+ไข่ 1 ฟอง+เหล้าขาว 4 ขวด หมัก1คืน นำไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร/น้ำ10ลิตร ทุก7-14วัน
สูตรเด็ดกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช
ทีมรักบ้านเกิด 14 มีนาคม 2560
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้พบปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างอาจารย์กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และวันนี้มีองค์ความรู้เรื่อง สูตรป้องกันเชื่อราในพืช ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
แชร์
859
++ วัสดุ - อุปกรณ์ ++

1.ข่า จำนวน 1 กิโลกรัม

2.กระชาย จำนวน 1 กิโลกรัม

3.ไข่ไก่ จำนวน 1 ฟอง

4.เหล้าขาว จำนวน 4 ขวด

++ วิธีการทำ ++

นำข่า 1 กิโลกรัม กระชาย 1 กิโลกรัม เหล้าขาว 4 ขวด ไข่ไก่ 1 ฟอง จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วหมักทิ้งไว้ 1 คืน

++ การนำไปใช้ ++

นำน้ำหมักที่ได้ 1 ลิตร ผสมน้ำเปล่า 10 ลิตร ฉีดพ่นพืชที่มีเชื่อรา ในเวลาช่วงเช้าหรือเย็น ทุก 7 วัน

++ ประโยชน์ ++

ช่วยป้องกัน เชื้อรา แมลง เพลี้ยต่างๆในพืช ไม้ดอก ช่วยลดต้นทุนในการ ซื้อยา และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียบเรียงโดย: พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กิจติกร กีรติเรขา. สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2557.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×