สัตว์น้ำเค็ม
ปูนิ่ม
การเลี้ยงปูนิ่มในอ่างปูนซีเมนต์
23 กุมภาพันธ์ 2552
17,861
ปูทะเลเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสัตว์น้ำประเภทอื่นๆ อีกทั้งคุณค่าโภชนาการ และเนื้อมีรสดี ทำให้ปูทะเลได้รับความนิยมในการบริโภคสูง ดังนั้นความต้องการของตลาดจึงมีปริมาณมากขึ้นเป็นลำดับ การจับปูทะเลจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่เพียงพอตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ จึงได้มีการเพาะเลี้ยงปูทะเลขึ้น เพื่อให้ได้ปูทะเลที่มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการ
ปริมาณความต้องการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปูทะเลในธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลจึงควรกระทำไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์พันธุ์ เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำประเภทนี้ดำรงอยู่ต่อไปในน่านน้ำ เทคนิคการเลี้ยงปูทะเลอันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรในด้านการพัฒนาวิธีเพราะเลี้ยงให้ได้ผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ปูทะเลให้คงอยู่ต่อไป นายปรีชา อุ่นภิรมย์ เกษตรกรบ้านทุ่งมะขาม ต.สะพลี อ.ปะทิว เป็นอีกคนหนึ่งที่มีเทคนิคและวิธีการเลี้ยงปูทะเลในบ่อซีเมนต์เพื่อจำหน่ายในรูปของปูนิ่ม มานำเสนอ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ปรีชา อุ่นภิรมย์. เกษตรกรบ้านทุ่งมะขาม ต.สะพลี อ.ปะทิว
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×