ข้าว
วงจรข้าว
วิธีการเตรียมดินสำหรับทำนา
17 สิงหาคม 2559
729
นางอุไร จันจำปา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่าการเตรียมดินสำหรับการทำนา ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น น้ำ ภูมิอากาศ ลักษณะพื้นที่ ตลอดจนแบบวิธีการทำนา และเครื่องมือการเตรียมดินที่แตกต่างกัน การเตรียมดินแยกได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ
การเตรียมดินที่ดีก่อนปลูก ช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
การเตรียมดินสำหรับนาปี
1. ไถดะ (ไถครั้งแรกเพื่อตากดิน ตากวัชพืช) ตากแดดให้แห้งประมาณ 15-20 วัน หรือมากกว่านั้น
2. ไถแปร นำเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ไปหว่านได้ ทิ้งไว้ ประมาณ 20 -30 วัน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ฝนตกเนื่องจากก่อนหว่านข้าวชาวนาจะกะช่วงเวลาที่ฝนจะตกพอดี (ระยะเวลาหว่านนาปีของบ้านเพิงประมาณช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม
3. รอเก็บเกี่ยวช่วงข้าวสุกประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม

การเตรียมดินสำหรับนาน้ำตม (ข้าวนาปรัง)
1. สูบน้ำเข้าแปลงนา ระดับจมพื้นดินไถพลิกหน้าดิน ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ใส่ประมาณ 10 -20 ลิตรต่อไร่ ขณะตีดิน ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 วัน
2.ใช้รถไถนาเดินตามใส่ลูกตี เข้าตีครั้งที่ 2 หากยังไม่มีน้ำหรือน้ำน้อย ต้องดึง
น้ำเข้าไปเพิ่มแต่ไม่ควรสูงเกิน 5 เซนติเมตร จากหน้าดินเพื่อเป็นการฟื้นดินอาจจะใส่จุลินทรีย์เพิ่มขณะดึงน้ำเข้าเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินให้หญ้าที่หมักไว้ย่อยสลายเร็วขึ้น
3. ปรับหน้าดินให้สม่ำเสมอ (ตีหลังราด) จากนั้นดึงน้ำออก ทำร่องน้ำเพื่อให้น้ำแห้ง ระยะห่างแต่ละร่องประมาณ 3-4 เมตร ตามแนวยาวของแปลงนา จากนั้นนำหน่อที่เตรียมไว้นำไปหว่านในแปลงนา
การนำจุลินทรีย์ใส่ในนาช่วงเตรียมดิน จะช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุให้เร็วขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นางอุไร จันจำปา
บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่4
ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-34°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×