ข้าว
วงจรข้าว
การเพาะกล้านาโยน
17 สิงหาคม 2559
2,429
ป้าอุไร จันจำปา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ใช้วิธีการทำนาด้วยวิธีโยนต้นกล้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำนาวิธีใหม่ที่ป้องกันการเกิดของข้าววัชพืชและวัชพืชทั่วไป ได้ผลดี ทำให้สามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงได้สูงสุด 80% โดยใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 4-5 กิโลกรัม/ไร่ ต้นกล้าที่โยนจะตั้งตัวได้ทันที ไม่หยุดชะงักหรือต้นกล้าเหลืองเหมือนนาปักดำด้วยคน ต้นกล้าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง การแตกกอดีมากและเร็วกว่าวิธีอื่น ๆ จำนวนต้น/กอ มีมาก กว่านาปักดำ การจัดการด้านโรค-แมลงง่าย ได้ผลดีกว่าการหว่านน้ำตมและใช้ต้นทุนและแรงงานน้อยกว่าวิธีอื่นในแปลงที่มี ข้าววัชพืชระบาด นอกจากนี้ยังได้ผลผลิตสูงและผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสำหรับการทำนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการทำนาข้าวอินทรีย์หรือการทำนา แบบเกษตรพอเพียงหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และป้าอุไรมีวิธีการเพาะต้นกล้านาโยนได้ผลดีสามารถทำได้ดังนี้
ป้าอุไรกำลังเตรียมถาดเพาะกล้าสำหรับนาโยน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
1.ดินบดร่อนแล้ว 3 กิโลกรัม
2.ปุ๋ยอินทรีย์ผง 1 กิโลกรัม
3.ข้าวปลูกเพาะงอกแล้ว 1 กิโลกรัม
4.แกลบ 5 กิโลกรัม
5.ถาดเพาะกล้านาโยน 1 ถาด
วิธีการทำ
หว่านดินผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในถาดแล้ว จากนั้นหว่านเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ (แช่ 1 คืน หุ้ม 1 คืน หรือข้าวแห้ง) แล้วหว่านดินตามลงไปให้เต็มเสมอปากหลุมพอดี อย่าให้ดินล้นปากหลุมเพาะ แล้วนำแกลบมาโรยบนอีกที่ เพื่อเวลารดน้ำเมล็ดจะไม่กระเด็นออกพอข้าวกล้าอายุ 12-16 วัน สามารถนำไปโยนได้ทันที ความยาวต้นกล้าประมาณ 3-5 นิ้ว ซึ่งก็แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุเพาะ ใช้พื้นที่เพาะกล้าประมาณ 12-15 ตารางเมตรต่อ 50-60 ถาด หว่านได้ 1 ไร่
ผลผลิตข้าวจะดีต้องเริ่มตั้งแต่การเพาะกล้าเลยทีเดียว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นางอุไร จันจำปา
บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่4
ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-34°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×