ไม้ดอก
ดาวเรือง
เพลี้ยไฟดาวเรือง (Thrips)
14 พฤศจิกายน 2557
4,422
เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน ตาดอก ทำให้พืชไม่สามารถออกดอก หรือดอกแคระแกรน กลีบเลี้ยงลายและแห้ง ทำใบเสียราคา ใบบิดเบี้ยวไม่เจริญเติบโต และจะแห้งตายในที่สุด
ลักษณะของเพลี้ยไฟดาวเรือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microcephalothrips abdominalis Crawford

ลักษณะการทำลาย : เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน ตาดอก ทำให้พืชไม่สามารถออกดอก หรือดอกแคระแกรน กลีบเลี้ยงลายและแห้ง ทำใบเสียราคา ใบบิดเบี้ยวไม่เจริญเติบโต และจะแห้งตายในที่สุด

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ : เพลี้ยไฟมีขนาดเล็กมาก รูปร่างเรียวยาว ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายกัน แต่ตัวอ่อนไม่มีปีก ตัวเมียจะวางไข่ในเนื้อเยื่อพืช จะฟักออกเป็นตัวภายใน 2-3 วัน ตัวอ่อนจะมีสีเหลือง หรือสีฟางข้าว แล้วแต่ชนิด จะเริ่มดูดน้ำเลี้ยงส่วนอ่อนของพืช ต่อมา 4-5 วัน จะเข้าดัดแด้ ไม่เคลื่อนไหว ไม่กินอาหาร สังเกตุได้โดยหนวดจะหดสั้นชี้ตรงไปข้าวหน้า ระยะนี้ใช้เวลา 1-2 วัน ก็เจริญเป็นตัวเต็มวัย มีปีก 2 คู่ ตัวมีวางไข่โดยไม่ต้องผสมพันธุ์กับตัวผู้ ทำให้ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด : เพลี้ยไฟมีการระบาดรุนแรงมากในฤดูร้อนช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง เคลื่อนที่โดยลม ส่วนมากเคลื่อนไหวในเวลากลางวัน ช่วง 08.00-12.00 น.

พืชอาหาร : นอกจากทำลายดาวเรืองแล้ว ไม้ดอกอื่น ๆ ด้วย เช่น กล้วยไม้ เบญจมาศ มะลิ กุหลาบ แกลดิโอลัส เยอบีร่า ราตรี อัญชัน ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบในพืชเศรษฐกิจทั้งพืชไร่, พืชผัก ในไม้ผล และไม้ประดับ เช่น ไทร หูกวาง หูปลาช่อน ฯลฯ

ศัตรูธรรมชาติ : -

++ การป้องกันและกำจัด ++

1. การใช้กับดักกาวเหนียว เพื่อเป็นการพยากรณ์การแพร่ระบาด และลดปริมาณเพลี้ยไฟ

2. การใช้สารเคมีกำจัดแมลง เช่น คาร์บาฮิล, เอ็นโดซัลแฟน, มาลาไธออน, เมทธิโอดาร์บ, คาร์โบซัลแฟน, อะบาเมคทิน, เบนฟูราคาร์บ, ฟิโพรนิล ฯ การใช้สารเคมีให้พิจารณาถึงปริมาณเพลี้ยไฟว่ามีความรุนแรงขนาดไหน หลังฉีดพ่นแล้วให้ตรวจสอบดูอีกครั้งว่าจะปริมาณลดลงหรือไม่ ตลอดจนพืชอาศัยบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งสะสมด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนทร ธารามาศ."ดาวเรือง ใน คลีนิกพืช".กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร.
(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/daorueng/thrips.html
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×