ไม้ดอก
ดาวเรือง
หนอนกระทู้ผัก (Common cutworm)
14 พฤศจิกายน 2557
1,810
จะมีการระบาดของหนอนกระทู้ผัก ในบางครั้งในหลาย ๆ พืช แต่กระจายอยู่ทั่วไปตลอดปี แต่ไม่รุนแรง จะพบมากในฤดูฝน สำหรับในไม้ดอกพบว่า มีหลายชนิดที่หนอนกระทู้ผักเข้าทำลาย เช่น ดาวเรือง กุหลาบ มะลิ กล้วยไม้ เบญจมาศ พุทธรักษา เยอบีร่า ฯลฯ ในพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฯ ในพืชผักตระกูลกระหล่ำ พริก มะเขือ ฯลฯ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spodoptera litura Fabricius

ลักษณะการทำลาย : หนอนกระทู้ผักเมื่อออกไข่ใหม่ ๆ จะรวมกลุ่มกัดกินใบพืช เมื่อโตขึ้นจะกระจายตัวออกไปทำลายพืชทั้งใบ ดอก และผล เป็นรูเว้าแหว่ง ซึ่งระบาดในพืชหลายชนิด แต่เป็นหนอนที่กำจัดได้โดยง่าย เพราะหนอนอ่อนแอต่อสารเคมีทุกชนิด จึงไม่เป็นปัญหาในการป้องกันและกำจัด

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ : ตัวเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มคลุมด้วยขนสีน้ำตาลอ่อน 3-4 วัน จะฟักออกเป็นตันหนอน ในระยะแรกหนอนจะรวมกลุ่มกัดกินผิวใบพืช ตัวหนอนสังเกตได้ง่ายลำตัวจะอ้วน ผิวเรียบมีลายสีดำ ตัวโตเต็มที่ ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร ระยะหนอน 10-14 วัน ระยะดักแด้ 7-10 วัน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อขนาดกางปีกกว้าง 3 เซนติเมตร ปีกคู่หน้ามีลวดลายสีน้ำตาลดำ ปีกคู่หลังมีสีขาว

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด : จะมีการระบาดในบางครั้งในหลาย ๆ พืช แต่กระจายอยู่ทั่วไปตลอดปี แต่ไม่รุนแรง จะพบมากในฤดูฝน

พืชอาหาร : ในไม้ดอกพบว่ามีหลายชนิดที่หนอนกระทู้ผักเข้าทำลาย เช่น ดาวเรือง กุหลาบ มะลิ กล้วยไม้ เบญจมาศ พุทธรักษา เยอบีร่า ฯลฯ ในพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฯ ในพืชผักตระกูลกระหล่ำ พริก มะเขือ ฯลฯ

ศัตรูธรรมชาติ : ในธรรมชาติพบแตนเบียนเข้าทำลายคือ Apanteles risbeci De-Saeger


++ การป้องกันและกำจัด ++

ให้สุ่มสำรวจแปลงเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบกลุ่มไข่ หรือกลุ่มหนอนวัยอ่อนให้เก็บทำลาย หากพบมีการระบาดกระจายอยู่ทั่วไป ให้ใช้สารสกัดสะเดา หรือเชื้อแบคทีเรีย (Bt.) อย่างใดอย่างหนึ่งฉีดพ่นตามคำแนะนำที่ฉลาก


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนทร ธารามาศ."ดาวเรือง ใน คลีนิกพืช".กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร.
(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/daorueng/cutworm.html
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×