พืชผัก
พริกขี้หนู
กระตุ้นพริกให้ติดดอกออกผลเร็วขึ้น ด้วยวิธีการเด็ดใบ
03 กรกฏาคม 2558
68,965
"พริกเฝือใบ" เป็นภาษาที่เกษตรกรชาวสวนพริกเรียกกัน ในกรณีที่เกษตรกรนิยมใช้ฮอร์โมนพริกหรือปุ๋ยเคมีละลายน้ำนำไปฉีดพ่นเพื่อเร่งพริกให้ออกดอก-ติดผลได้เร็วขึ้น แต่ผลข้างเคียงที่ได้ในทางกลับกัน ก็คือ ต้นพริกจะเจริญเติบโตได้ดี ทรงพุ่มดูสวยงามและใบดก จนพริกไม่ออกดอกหรือติดดอกออกผลน้อยเกินไป

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเกษตรของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี พบกับคุณหนึ่งฤดี ทองคำ เกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดสารพิษ บ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งคุณหนึ่งฤดีได้พูดถึงกรณีที่เกษตรกรยังมีค่านิยมแบบผิดๆ ในการใช้ฮอร์โมนพริกหรือปุ๋ยเคมีละลายน้ำไปฉีดพ่น เพื่อหวังกระตุ้นให้พริกออกดอกและให้ผลผลิตได้เร็วขึ้น แต่กลับให้ผลที่ตรงข้ามกัน คือ ต้นพริกจะเจริญเติบโตดี ทรงพุ่มดูสวยงามและใบดกจนเกินไป หรือ ที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า "พริกเฝือใบ"
จนพริกไม่ออกดอกหรือติดดอกออกผลได้น้อยลง

คุณหนึ่งฤดี เองก็เคยประสบกับปัญหา"พริกเฝือใบ"ต้นพริกมีแต่ใบและให้ผลผลิตน้อย แต่สามารถจัดการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ด้วยวิธีการเด็ดใบแก่ของพริกบริเวณโคนกิ่งออกประมาณ
50 เปอร์เซ็นต์ของใบทั้งหมด
แล้วให้น้ำตามปกติ(งดให้ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชอื่นๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์) พริกก็จะติดดอกออกผลดกขึ้น ซึ่งวิธีนี้เป็นเทคนิคช่วยกระตุ้นให้ต้นพริกที่มีใบดกและติดผลน้อยออกดอกและให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือใช้ฮอร์โมนพืชไปกระตุ้นแต่อย่างใด

เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี.
------------------------ ^ ^ --------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
หนึ่งฤดี ทองคำ. สัมภาษณ์, 22 ตุลาคม 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×