ข้าว
วงจรข้าว
เคล็ดลับการกระตุ้นข้าวไร่ให้แตกกอดี
21 กรกฏาคม 2559
721
นายดวงเด่น ลีรัตนปัญญา ผู้ก่อตั้งศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังหว้า ซึ่งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่แห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในอดีต โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น และแบ่งข้าวบางส่วนไว้สำหรับเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป จนเกิดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ในอนาคต ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตข้าวตกต่ำตามไปด้วย
ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ดี ได้ผลผลิตดีตามมา
คุณดวงเด่นกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี จึงได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แบ่งเก็บไว้ไปปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวมากที่สุด เนื่องจากการปลูกข้าวไร่จะแตกต่างไปจากการปลูกข้าวบนพื้นที่ราบลุ่มโดยทั่วไป แต่เป็นการปลูกข้าวที่ต้องอาศัยน้ำฝนในการเจริญเติบโตเป็นหลัก การปลูกข้าวแบบนาหยอดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการชะล้างหน้าดิน และการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูกก่อนการคัดเมล็ดพันธุ์ก็จะมีความเสี่ยงต่อผลผลิตข้าวที่อาจจะตกต่ำในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะคิดว่า ถ้าหากใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวนมากแล้ว จะได้จำนวนต้นข้าวเยอะ ผลผลิตข้าวที่ได้ก็คงจะเยอะตามไปด้วย แต่คุณดวงเด่นเกษตรกรผู้ที่คลุกคลีอยู่กับการปลูกข้าวไร่มานานกว่า 20 ปี กล่าวว่า ข้าวไร่ที่ปลูกไม่จำเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์เป็นจำนวนมากเลย เกษตรกรควรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 5-8 เมล็ด/หลุม หรือไม่เกิน 8 กิโลกรัม/ไร่ เท่านั้น เนื่องจากการปลูกข้าวไร่ให้ได้จำนวนต้นมากนั้นจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ข้าวจะแตกกอได้น้อย ต้นข้าวบาง เล็ก รวงข้าวเรียวเล็ก ข้าวล้มง่าย ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
วิธีการกระตุ้นให้ข้าวไร่แตกกอดี :
โดยทั่วไปเกษตรกรมักจะนิยมหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมากกว่า 10 เมล็ด/หลุม เพื่อลดความเสี่ยงหากข้าวบางเมล็ดไม่มีอัตราการงอกเลย โดย ข้าวจะงอกภายใน 3-5 วัน เมื่อข้าวงอกพร้อมกันทุกเมล็ดแล้วข้าวจะกระจุกตัวกันอย่างหนาแน่นเกินไปจนส่งผลให้ต้นข้าวแตกกอได้น้อย เมื่อต้นข้าวอายุ 15-20 วัน เกษตรกรควรเลือกถอนต้นกล้าข้าวที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปให้เหลือไว้ไม่เกิน 10 ต้น/หลุม ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุด จะช่วยข้าวแตกกอได้ดีขึ้น ข้าวกอใหญ่ ลำต้นใหญ่ ไม่ล้มง่าย รวงข้าวใหญ่ ได้ผลผลิตดี
ถอนต้นกล้าข้าวที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปให้เหลือไว้ไม่เกิน 10 ต้น/หลุม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายดวงเด่น ลีรัตนปัญญา
เลขที่ 62 หมู่ที่ 11
ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น 40110
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-34°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×