ข้าว
วงจรข้าว
ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับนาข้าวสูตรไม่พลิกกลับกอง
21 กรกฏาคม 2559
742
ในช่วงที่จ.เชียงรายประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน อันเนื่องมาจากการจุดไฟเผาทำลายป่าและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงได้ส่งคณาจารย์มาอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร สอนให้งดเว้นการเผาเศษวัสดุการเกษตรโดยนำมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการปลูกพืชและสร้างรายได้ ลุงถวิล สุริยะคือหนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนั้น ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจึงประสบความสำเร็จในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรไม่พลิกกลับกองตามสูตรของอาจารย์ที่ให้การอบรม และได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรคนอื่นๆ สามารถนำไปใช้กับนาข้าวอย่างได้ผลดีชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี ซึ่งมีวิธีในการทำ ดังนี้
ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักเอง พร้อมใช้งาน ธาตุอาหารเหลือล้น
วัสดุที่ต้องใช้
- เศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือฟางข้าว หรือเศษใบไม้ใบหญ้า
- มูลสัตว์แห้ง

ลุงถวิล กล่าวเพิ่มเติมถึงเศษวัสดุที่ต้องใช้ว่า เกษตรกรสามารถใช้เศษพืชได้ทุกชนิดแนะนำให้ใช้เศษพืชแห้งที่หาได้ง่ายทั่วไป ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันให้ได้ครั้งละมากๆตามที่ต้องการ สามารถใช้มูลสัตว์ได้ทุกชนิดแต่ต้องใช้มูลสัตว์แห้งเท่านั้น แนะนำให้อย่าใช้มูลสัตว์ที่เก่าเกินไปเพราะจะทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีคุณภาพ
ขั้นตอนการผลิตปุ๋ย
1.นำเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือฟางข้าว 4 เข่ง(ถ้าเป็นเศษใบไม้ใบหญ้าให้ใช้ 3 เข่ง)มาวางเป็นชั้นบางๆกับพื้นดินที่โล่งแจ้งหรือร่มรำไรก็ได้ ให้ความหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตรฐานกว้าง 2.5 เมตร แล้วโรยทับด้วยมูลโค หรือมูลไก่,มูลหมู 1 เข่ง เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่ม ทำเช่นนี้จำนวน 15-17 ชั้น แล้วรดน้ำแต่ละชั้นให้มีความชื้น ขึ้นกองให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจนมีความสูง 1.50 เมตร ส่วนความยาวของกองจะยาวเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเศษวัสดุที่มี ไม่ต้องคลุมกองปุ๋ย ซึ่งกองปุ๋ยที่มีความยาว 3.5-4 เมตรจะใช้มูลสัตว์ 30 กระสอบและเศษพืชประมาณ 1 ตัน

2. รักษาความชื้นภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอตลอดเวลาโดยมี 2 ขั้นตอน คือ
- รดน้ำภายนอกกองปุ๋ยทุกเช้า ยกเว้นช่วงฝนตก
-ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึงข้างล่างและกรอกน้ำเปล่าลงไปในรูป ระยะห่างของรูประมาณ 40 เซนติเมตรโดยรอบทุกๆ 10 วันจนครบ 5 ครั้ง โดยเมื่อเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วให้ปิดรูเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกองปุ๋ย ทั้งนี้เพราะการรดน้ำกองปุ๋ยแต่ภายนอก น้ำไม่สามารถไหลซึมเข้าไปในกองปุ๋ยได้จึงต้องใช้วิธีเจาะรูเติมน้ำ ดังกล่าว ซึ่งถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ต้องเจาะรูเติมน้ำเช่นกัน
ลุงถวิลกล่าวว่า ภายในเวลา 5 วันแรกนั้นกองปุ๋ยจะมีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นมาก อาจสูงถึง 70 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับกองปุ๋ยที่ทำถูกวิธี ความร้อนที่สูงเกิดจากกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานของจุลินทรีย์ในกองปุ๋ย 60 วัน

3. เมื่อกองปุ๋ยมีอายุครบ 60 วัน กองปุ๋ยจะยุบตัวสูงเพียง1เมตร หยุดให้ความชื้นแล้วทำปุ๋ยอินทรีย์ให้แห้งก่อนนำๆ ไปใช้ โดยแผ่กระจายกองปุ๋ยให้มีความหนาเพียง 20-30 เซนติเมตร ตากแดดให้แห้งภายในเวลา 3- 4วัน สามารถนำไปใช้หรือตีป่นให้มีขนาดเล็กสม่ำเสมอบรรจุถุงจำหน่ายกิโลกรัมละประมาณ 5-10 บาทได้
การนำไปใช้
ลุงถวิล ได้แนะนำสำหรับเกษตรกรที่ต้องการนำปุ๋ยอินทรีย์สำหรับนาข้าวสูตรไม่พลิกกลับกองไปใช้ว่า สามารถใช้ได้ 2 ช่วงคือ ในช่วงระหว่างไถเทือกปรับหน้าดินก่อนปลูก โดยในระหว่างไถให้ใส่ปุ๋ยสูตรนี้จำนวน 50 กิโลกรัมต่อไร่ผสมลงไปด้วย และอีกช่วงคือหลังจากปักดำไปแล้ว 10-20 วันซึ่งระยะรากกำลังเจริญเติบโตให้ใส่ปุ๋ยสูตรนี้ไปอีก 50 กิโลกรัมต่อไร่ จะช่วยให้ดินในนาข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว โดยเกษตรกรไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใดๆ เลย
ใช้ช่วงทำเทือกปรับแปลงนา 50 กก./ไร่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายถวิล สุริยะ
บ้านเลขที่43 หมู่ที่9
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-34°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×