ข้าว
วงจรข้าว
จุลินทรีย์หน่อกล้วยสำหรับใช้ประโยชน์ในการทำนาข้าว
21 กรกฏาคม 2559
861
ลุงถวิล สุริยะ ปราชญ์เกษตรผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง ครั้งหนึ่งได้เป็นศิษย์ของโรงเรียนชาวนาป่าสักน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้เก็บเกี่ยวความรู้มามากมายและสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างได้ผล ขณะเดียวกันที่ อำเภอแม่สาย ยังมีโรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน ที่ ตำบลศรีเมืองชุม ลุงถวิลจึงเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาทางการเกษตรจากที่นั่นอีกกระทั่งปัจจุบันได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมมาแล้วหลายรุ่น ซึ่งองค์ความรู้ทางการเกษตรหลักๆที่ได้จากโรงเรียนชาวนา และเกษตรกรผู้ทำนาข้าวอินทรีย์ควรทำไว้เพื่อใช้ในนาข้าว อาทิ ฮอร์โมนไข่,สูตรปรามโรค,ปุ๋ยหมักเงินล้านแบบประยุกต์และจุลินทรีย์หน่อกล้วย เป็นต้น ซึ่งในที่นี่ลุงถวิลจะขอกล่าวถึง การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยซึ่งมีความจำเป็นเกือบทุกขั้นตอนของการทำนาข้าว
จุลินทรีย์หน่อกล้วย น้ำหมักที่ใครๆก็ทำได้
เริ่มจากการทำหัวเชื้อก่อน จุลินทรีย์หน่อกล้วยคือการหมักให้ได้จุลินทรีย์จากธรรมชาติ สามารถทำได้กับหน่อกล้วยสด จะเป็นหน่อกล้วยพันธุ์ไหนก็ได้สามารถทำได้ทั้งนั้น เลือกเก็บหน่อกล้วยในช่วงเช้าตรู่ มีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากง่ายๆเกษตรกรสามารถทำได้ ดังนี้
1.การทำจุนลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ
เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ดังนี้
- หน่อกล้วยใบธงสูง 1 เมตรขุดทั้งเหง้ารากไม่ต้องล้างน้ำสับละเอียด 3 กิโลกรัม
- กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
- ถังหรือภาชนะหมักมีฝาปิด
วิธีทำ ?นำหน่อกล้วยที่สับพอละเอียด 3 กก.มาคลุกเคล้ากับกากน้ำตาล 1 กก. หากได้หน่อกล้วยที่มากกว่า 3 กก. ให้เติมกากน้าตาลลงไปให้สมดุลกับปริมาณในสูตร เช่น หน่อกล้วย 6 กก.+กากน้ำตาล 2 กก. ,หน่อกล้วย 9 กก.+กากน้ำตาล 3 กก. เป็นต้น (สูตร3:1) คลุกเคล้าให้เข้ากัน ไม่ต้องเติมน้ำเปล่า ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 7 วัน คนเช้าและเย็น พอครบ 7 วันให้คั้นเอาแต่น้ำมาใช้ จะได้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ เก็บน้ำหัวเชื้อจุลินทรีย์ไว้ใช้โดยเดือนแรกไม่ต้องปิดฝาแน่น เก็บได้นานเป็นปี
2. การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย สามารถทำได้ ดังนี้ ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ 5 ลิตร,กากน้ำตาล 5 กิโลกรัมและน้ำเปล่า 200 ลิตร
วิธีทำ ?ผสมทั้งหมดตามอัตราส่วนให้เข้ากันในภาชนะที่มีฝาปิด อย่าปิดฝาแน่นเก็บไว้ที่ร่ม คนทุกๆ เช้าเย็นเพียง 7 วันสามารถนำไปใช้ได้ สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีเช่นกัน แต่หากต้องการขยายในปริมาณที่ไม่มากให้ใช้ส่วนผสมตามอัตราส่วนที่ลดลงมา เช่นจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ ครึ่งลิตร+กากน้ำตาลครึ่งกิโลกรัม+นำเปล่า20ลิตร ผสมกันตามวิธีที่ได้กล่าวมา
น้ำหมักหน่อกล้วยที่พร้อมใช้งาน
ลุงถวิลกล่าวว่าต้องขอบคุณอาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประเภทและอาจารย์พัฒน์ สันทัดแห่งโรงเรียนชาวนาที่สอนให้รู้จักการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพื่อให้ประโยชน์กับการปลูกพืช สามารถใช้ได้สารพัดในขั้นตอนการปลูกพืชกระทั่งใกล้เก็บเกี่ยว ส่วนในด้านการทำนาข้าว จุลินทรีย์หน่อกล้วยมีประโยชน์ดังนี้

- หลังจากไถครั้งแรกเพื่อพลิกหน้าดินและกลบตอซังฟางข้าว ในครั้งที่สองในการไถปั่นละเอียดและเปิดน้ำเข้านาแช่น้ำท่วมดินระหว่างนี้ให้ใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วยตามทางน้ำไหลลงแปลงนาอัตราส่วน 10 ลิตรต่อไร่ หมัก 1 เดือน ช่วยเร่งการย่อยสลายตอซังข้าวได้เป็นอย่างดี
- แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วยปริมาณ 20 ซีซีผสมกับน้ำหมักสมุนไพรสูตรขม 20 ซีซี( สมุนไพรรสขมเช่น ฟ้าทะลายโจร,บอระเพ็ดทุบ 3 กก.หมักกากน้ำตาล 1 กก.และ EM20 ซีซี หมัก 7 วัน) ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์1คืนและทำการบ่ม 2 คืนก่อนนำไปว่านในแปลงเพาะกล้า จุลินทรีย์หน่อกล้วยจะช่วยเสริมภูมิต้านทางโรคและสมุนไพรสูตรขมจะช่วยป้องกันนก หนูและแมลง
- ขณะที่ต้นข้าวอายุ 1 เดือน ให้ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย 10 ซีซี+ฮอร์โมนไข่ 10 ซีซี (ไข่ไก่ดิบทั้งเปลือก 1 กก.+กากน้ำตาล 1 กก.+แป้งข้าวหมาก 1 ส่วน+ยาคูลย์ 1 ขวดเล็ก ปั่นผสมรวมกันหมัก 20 วัน) ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน ยกเว้นช่วงข้าวออกดอกให้หยุดพ่น จากนั้นหลังดอกข้าวร่วงให้ฉีดพ่นทางใบต่ออีก 2 ครั้งทุกๆ 30 วัน ช่วยเร่งการเจริญเติบโต บำรุงต้นและใบ ช่วยให้เมล็ดข้าวรวงโตมีน้ำหนักได้ผลผลิตดี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายถวิล สุริยะ
บ้านเลขที่43 หมู่ที่9
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-34°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×