ไม้ดอก
ดาวเรือง
โรคเหี่ยว (Fusarium wilf)
06 พฤศจิกายน 2557
2,315
เชื้อราจะเข้าทำลายท่อน้ำ ท่ออาหารของดาวเรือง ทำให้ต้นแสดงอาการเหี่ยว ใบเหลืองจากโคนต้น และจะลามไปสู่ส่วนยอด ภายใน 2-3 วัน ต้นดาวเรืองจะเหี่ยวตายในที่สุด มักจะเกิดกับดาวเรืองที่โตเต็มที่ กำลังออกดอก
เชื้อสาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Fusarium sp.

ลักษณะอาการ : เชื้อราจะเข้าทำลายท่อน้ำ ท่ออาหารของดาวเรือง ทำให้ต้นแสดงอาการเหี่ยว ใบเหลืองจากโคนต้น และจะลามไปสู่ส่วนยอด ภายใน 2-3 วัน ต้นดาวเรืองจะเหี่ยวตายในที่สุด มักจะเกิดกับดาวเรืองที่โตเต็มที่ กำลังออกดอก

การแพร่ระบาด : เชื้อราที่สะสมอยู่ในดินบริเวณแปลงปลูกจะเข้าทำลายระบบราก ในขณะที่ดาวเรืองอ่อนแอ เชื้อราที่ติดตามกับเครื่องปลูกหรือดินปลูก สามารถแพร่กระจายได้โดยประเด็นไปกับน้ำที่รด หรือไหลไปกับน้ำฝน

++ การป้องกันและกำจัด ++

1. ปรับปรุงดินที่ปลูกให้เหมาะสมดีมี pH ประมาณ 5.5 บำรุงดินด้วยปุ๋ยคอก

2. ไม่ปลูกซ้ำที่เดิม หรือปลูกพืชหมุนเวียน

3. เมื่อดาวเรืองเริ่มแสดงอาการให้ใช้น้ำปูนใสผสมน้ำรดแทนน้ำ

4. ถอนต้นที่แสดงอาการชัดเจน เผาทำลายนอกแปลง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนทร ธารามาศ."ดาวเรือง ใน คลีนิกพืช".กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร.
(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/daorueng/fusa.html
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×