ข้าว
วงจรข้าว
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ประหยัดต้นทุน
21 กรกฏาคม 2559
1,052
ปุ๋ย ถือเป็นต้นทุนหลักในการทำนา เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง เพื่อหวังว่าจะเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย แต่ก็ต้องแลกมากับต้นทุนที่สูงขึ้น จะดีกว่าไหมถ้าเกษตรกรสามารถทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ไม่ต้องง้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง จนบางครั้งหักลบกลบหนี้แล้วเหลือกำไรจากการขายข้าวเพียงน้อยนิด
เตรีมส่วนผสมพร้อมแล้ว ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้
ลุงอ๋า ทำนาโดยยึดถือวิถีอินทรีย์ไม่พึ่งพาสารเคมีในทุกๆด้าน เรื่องของปุ๋ยก็เช่นเดียวกัน ลุงอ๋าหมักปุ๋ยไว้ใช้เอง โดยวัสดุหลักๆ ก็คือมูลสัตว์ ที่หาได้ในพื้นที่และแกลบซึ่งก็นำมาจากโรงสีของตนเอง วิธีการทำก็ไม่ยากก่อนอื่นต้องทำน้ำEM โดยใช้หัวเชื้อ EM 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตรผสมกับน้ำเปล่า 200 ลิตร จะได้น้ำ EM หลังจากได้น้ำ EM แล้ว เริ่มทำปุ๋ยหมักโดยใช้ มูลสัตว์ 20 กิโลกรัม แกลบดิบ 10 กิโลกรัม นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน ระหว่างคลุกก็ใช้น้ำ EM 4 ลิตร ค่อยๆราดให้ชุ่ม แต่อย่าให้ถึงกับแฉะ เมื่อคลุกเคล้าได้ที่ นำรำ 4 กิโลกรัมลงมาผสม แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าได้ที่แล้ว ให้นำมาบรรจุในกระสอบโดยกระสอบที่ใช้ให้มีลักษณะที่ค่อนข้างโปร่งเพื่อให้สามารถระบายอากาศได้ และผูกปากกระสอบให้แน่น จากนั้นตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 10 วันก็สามารถนำไปใช้ได้
วิธีการใช้
สำหรับช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวใช้ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม ต่อพื้นที่นา 1 ไร่ โดยหว่านปุ๋ยให้ทั่วพื้นนา จากนั้นราดตามด้วยน้ำหมักชีวภาพ 10 ลิตร แล้วทำการไถกลบ
ยิ่งทำมากก็ช่วยลดต้นทุนมาก ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายอ๋า พรมไธสง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตรอกไฟไหม้
ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×