ไม้ดอก
ดาวเรือง
โรคใบจุดและดอกเน่า (Leaf spot)
06 พฤศจิกายน 2557
4,602
อาการของใบที่เป็นโรค จะเริ่มเป็นจุดกลมหรือรีคล้ายรูปไข่เล็ก ๆ สีน้ำตาลอ่อน ต่อจากนั้นแผลจะลุกลามขยายตามความยาวของใบพืช แผลเป็นสีน้ำตาลล้อมรอบด้วยแผลสีเขียวอมเหลือง เนื้อเยื่อตรงกลางแผลจะยุบและมีสีน้ำตาลอ่อน แผลลุกลามทำให้ใบแห้ง เนื้อเยื่อที่ตายแล้วตรงกลางแผลจะ ปรากฎผงสีน้ำตาลหรือสีดำขึ้นปกคลุมอยู่บาง ๆ สามารถมองเห็นในตอนเช้าช่วงความชื้นสูง
เชื้อสาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Alternaria sp.

ลักษณะอาการ :

อาการที่ใบเริ่มเป็นจุดกลมหรือรีคล้ายรูปไข่เล็ก ๆ สีน้ำตาลอ่อน ต่อจากนั้นแผลจะลุกลามขยายตามความยาวของใบพืช แผลเป็นสีน้ำตาลล้อมรอบด้วยแผลสีเขียวอมเหลือง เนื้อเยื่อตรงกลางแผลจะยุบและมีสีน้ำตาลอ่อน แผลลุกลามทำให้ใบแห้ง เนื้อเยื่อที่ตายแล้วตรงกลางแผลจะ ปรากฎผงสีน้ำตาลหรือสีดำขึ้นปกคลุมอยู่บาง ๆ สามารถมองเห็นในตอนเช้าช่วงความชื้นสูง

อาการที่กิ่งก้าน ลำต้น เชื้อจะเข้าทำลายที่ก้านใบ กิ่งแขนง ลำต้น ปรากฎแผลเฉพาะเนื้อเยื่อส่วนภายนอก แผลเน่าแห้งลุกลามเข้าสู่เนื้อเยื่อภายใน ต่อมาแผลจะลุกลามขยายรอบลำต้น ต้นดาวเรืองแห้งหักตายในที่สุด

อาการที่ดอก เชื้อราจะเข้าทำลายก้านดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก ทำให้กลีบเลี้ยงไหม้เป็นสีน้ำตาล โดยเฉพาะส่วนของกลีบดอกจะทำให้กลีบดอกช้ำ ในฤดูฝนกลีบดอกไหม้เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ำตาล แผลเน่าแห้งมีผงเชื้อราสีเท่าหรือดำขึ้นปกคลุมอยู่บนกลีบดอก ถ้าเชื้อเข้าทำลายช่วงดอกกำลังบานจะทำให้กลีบเลี้ยงเน่ารัดตัว ดอกไม่บาน


การแพร่ระบาด : สปอร์ของเชื้อราจะติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ปลิวไปตามลม และแพร่กระจายไปกับน้ำที่รด หรือกระเด็นไปกับน้ำฝน พบการเกิดโรคตลอดปี จะทำความเสียหายในฤดูฝนช่วงความชื้นสูง


++ การป้องกันและกำจัด ++

1. คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกำจัดโรคพืช ในกลุ่ม iprodion (Rovral 50% WP)

2. ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อทำให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรง

3. เมื่อพบการระบาดให้เก็บพืชที่เป็นโรคออกเผาทำลาย พ่นด้วยสารในกลุ่ม iprodion อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิต 1-2 ครั้ง สลับกลุ่ม mancozeb อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนทร ธารามาศ."ดาวเรือง ใน คลีนิกพืช".กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร.
(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/daorueng/leafspot.html
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×