เห็ด
การจัดการเห็ด
แก้ปัญหาราส้มในก้อนเพาะเห็ดด้วยสิ่งนี้ นอกจากเชื้อราจะหายขาดแล้วยังเกิดดอกได้อีกครั้ง
09 ธันวาคม 2559
10,935
โรคราส้ม เป็นโรคสำคัญที่พบว่ามีการะบาดได้ในก้อนเชื้อเห็ดทุกชนิด หากว่ามีการเตรียมก้อนเชื้อที่ไม่สะอาดดีพอ โดยจะพบอาการของโรคบริเวณปากถุง มีลักษณะเป็นเชื้อราสีส้ม เกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในก้อนเชื้อเห็ด จัดการให้หายขาดด้วยสารเคมี หรือ สมุนไพรได้ยาก ในอดีตจนถึงปัจจุบัน หากพบว่ามีราส้มเข้าทำลายก้อนเชื้อเห็ด ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดจะใช้วิธีเก็บก้อนเชื้อออกไปเผาทำลายทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหรือสร้างความเสียหายให้แก่ก้อนเห็ดอื่นๆ

จ่าวิโรจน์ เพ็ชรรักษ์ อดีตข้าราชการทหารผู้ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร เพาะเห็ดและทำการเกษตรแบบผสมผสาน จนประสบความสำเร็จ เปิดฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ได้ให้คำแนะนำจากประสบการณ์ตรงที่ค้นพบ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันกำจัดโรคราส้มที่นอกเหนือไปจาก การที่ต้องคำนึงถึงความสะอาดในเรื่องของโรงเรือน ระยะเวลาการพักโรงเรือน การฆ่าเชื้อก้อนเพาะเห็ด และ วัสดุที่นำมาใช้เพาะแล้วในการป้องกันการเกิดโรคราส้มไว้แล้ว ยังได้แนะนำวิธีการกำจัดโรคราส้ม โดยที่ไม้ต้องทิ้งก้อนเพาะเห็ดไป ไว้ดังนี้++ วิธีการกำจัดโรคราส้ม ++

จ่าโรจน์แนะนำว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่แสนง่าย แต่สามารถกำจัดโรคราส้มให้หายไปจากก้อนเชื้อเห็ดได้ไม่ยาก โดยที่ก้อนเชื้อเห็ดนั้นยังจะสามารถให้ผลผลผลิตได้เช่นเดิม ด้วยการใช้เหล้าขาวหรือน้ำหอมฉีดพ่น(ไม่ต้องผสมน้ำ)ให้ทั่วปากขวดของก้อนเพาะเห็ดที่พบว่ามีราส้มอยู่ ทุก 5-7 วัน**ด้วยวิธีนี้จะทำให้ราส้มตายโดยจะสังเกตุได้จากราส้มจะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีชมพู หลังการฉีดพ่นเหล้าขาวหรือน้ำหอม ประมาณ 10 นาที แล้วจะเริ่มเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นดำและตายไปในที่สุด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิโรจน์ เพ็ชรรักษ์ ฟาร์มเห็ดจ่าโรจน์ เลขที่ 20 ม.4 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×