สัตว์เศรษฐกิจ
ครั่ง
การเลี้ยงครั่งเพื่อเสริมรายได้
12 กุมภาพันธ์ 2552
8,149
ครั่ง คือ ยางหรือชันชนิดหนึ่งที่เป็นสารที่ขับถ่ายออกจากตัวแมลงครั่ง แมลงครั่งจะดำรงชีวิตเหมือนกับเพลี้ย คือ อาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ ดูดกินน้ำเลี้ยงมาเป็นอาหารและขับถ่ายครั่งออกมาจากภายในตัวตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากภายนอก ลักษณะนิ่มเหนียวสีเหลืองทอง เมื่อถูกอากาศนานเข้าจะแข็งตัวเป็นสีน้ำตาล ในอดีตใช้เพื่อการย้อมไหม เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ปัจจุบันในทางอุตสาหกรรม เป็นส่วนประกอบของเชลแลคทาไม้เพื่อให้สีเงางาม ใช้เคลือบยาป้องกันความชื้น เป็นต้น
อุปกรณ์ในการปล่อยครั่ง
1.ฟางข้าว หรือ หญ้าคา
2.ตอก หรือเชือกฟาง
3.ครั่งพันธุ์(พันธุ์ที่สมบูรณ์ลักษณะคือต้องมีรังห่อหุ้มให้รอบกิ่งไม่ขาดตอน ตัดท่อนละ 3 นิ้ว)

นำเอาท่อนพันธุ์ใส่ในฟางมัดปลายทั้ง 2 ข้าง ผูกฟางติดกันเป็นคู่ นำไปแขวงบนกิ่งอวบให้ทั่วเรือนไม้ ปล่อยครั่งเดือน พ.ค. – มิ.ย. จะเก็บครั่ง เดือน พ.ย. – ธ.ค. และปล่อยครั่ง เดือน พ.ย. – ธ.ค. จะเก็บครั่ง เดือน พ.ค. – มิ.ย. หลังปล่อยได้ 3 สัปดาห์ นำเอาฟางลงทางต้นไม้ ไม่ให้เป็นที่อาศัยสัตว์อื่น ส่วนต้นไม้ที่นิยมปล่อยครั่ง คือต้น ก้ามปู ฉ่ำฉาง การเตรียมต้นไม้ ต้องตัดให้กิ่งโปร่ง เลือกต้นไม้ตั้งแต่อายุ 5 ปี ขึ้นไป

การเตรียมครั่งเพื่อขาย ตัดกิ่งที่รังครั่งเกาะอยู่ กะเทาะเอาแต่ชันครั่งออกจากกิ่งเพื่อรอจำหน่าย ปัจจุบันจำหน่ายได้ กิโลกรัมละ 20 บาท บ้านโคกใหญ่ ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดที่มีการเลี้ยงครั่งในเชิงพาณิชย์ มีพ่อค้ามาซื้อถึงที่

ศัตรูที่สำคัญ คือมดดำ ถือว่าเป็นตัวทำลายครั่ง เพราะจะไปกัดกินตัวครั่งและรังที่หุ้มตัวครั่ง ทำให้ครั่งตาย วิธีการป้องกันมดดำทำลายครั่ง คือ ใช้ผ้าชุบน้ำมันเครื่อง นำไปพันรอบต้นก้ามปู ให้สูงกว่าพื้น 50 ซม. เพื่อป้องกันไม่ให้มดไต่ไปทำลายลูกครั่งในระยะแรก แต่ในระยะที่ครั่งตัวผู้เป็นตัวแก่ให้เอาผ้าออก ให้มดไต่ไปทำความสะอาดรังครั่งและกำจัดศัตรูครั่ง หมั่นถางโคนต้นให้สะอาด และห้ามเด็ดขาดไม่ให้มีการเผาหรือมีควันไฟใต้ต้นไม้ที่ปล่อยครั่ง
การปล่อยครั่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหลังฤดูการเก็บเกี่ยว การลงทุนน้อยมาก วัสดุมีอยู่ตามท้องถิ่น ล้วนแต่เป็นของเหลือใช้ที่นำมาทำประโยชน์ได้ ดูแลไม่ยุ่งยาก ซึ่งในปี 2549 ครั่งเคยมีราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 80 บาท การปล่อยครั่งในต้นไม้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ทำรายได้หลายพันบาท อย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามีการตัดกิ่งไม้ในช่วงของการเก็บครั่งอย่าลืมปลูกเสริมด้วย จะได้เป็นการลดโลกร้อน และที่บ้านใครมีต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนาก็ ปล่อยครั่งสร้างรายได้เสริมกันได้เลย

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
www.rakbankerd.com
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×