สัตว์-แมลงศัตรูพืช
วิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
กับดักกาว ตัวช่วยป้องกันแมลงวันทองและแมลงศัตรูพืชอื่นๆ
13 กรกฏาคม 2560
3,450
แมลงวันผลไม้ที่มักจะสร้างความเสียให้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ส่วนใหญ่จะเข้าทำลายด้วยวิธีการวางไข่ไว้ในผลไม้ที่มีเปลือกบางหรือใกล้สุก แล้วฟักออกมาเป็นตัวหนอนชอนไชอยู่ภายในเนื้อผลไม้ ทำให้ผลผลิตเน่าเสียหายแต่เกษตรกรสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้กับดักกาวเหนียวแมลงวันผลไม้โดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง
คุณหนูกัน มนตรีโพธิ์ เจ้าของไร่มณฑิรา บ้านคำแดง ม.7 ต.เดิด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญการปลูกมะม่วงแบบปลอดสารพิษมากว่า 20 ปี ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน Farmer info ให้คำแนะนำถึงวิธีการกำจัดแมลงวันทองผลไม้ซึ่งเป็นแมลงศัตรูของมะม่วงและไม้ผลอีกหลายชนิดที่มีเปลือกบางโดยจะเข้าทำลายด้วยวิธีวางไข่ไว้ในผลไม้สุกและฟักเป็นตัวหนอนชอนไชอยู่ภายใน ทำให้ผลเน่าเสียหายและร่วงหล่นลงพื้น ซึ่งคุณหนูกันต์ได้คิดค้นกับดักแมลงวันทองผลไม้โดยการนำเอาสารล่อแมลงเมธิลยูจีนอลมาใช้งานร่วมกับกาวเหนียวทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดแมลง ดังนี้


วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม :

1.แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองหรือสีขาว

2. กาวเหนียวดักแมลง หรือสเปร์ยกาว(ชนิดเหนียว)

3.สารล่อแมลงเมธิลยูจีนอล

ขั้นตอนวิธีการทำ :

1. ตัดฟิวเจอร์บอร์ดให้เป็นแผ่น ขนาด 60x80 ซม. (หรือขนาดพอเหมาะ)

2.ใช้แปลงทากาวเหนียวดักแมลงแบบบางๆบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดด้านใดด้านหนึ่ง หรือฉีดสเปร์ยกาวให้เต็มแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

3. หยดสารล่อแมลงเมธิลยูจีนอลด้านที่มีกาวกระจายให้ทั่วแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

4. นำกับดักที่ได้ไปติดไว้ตามจุดต่างๆที่ระดับความสูงประมาณ 1.50 เมตร หรือในระดับที่พอเอื้อมมือถึง

5. เมื่อแมลงวันทองผลไม้ได้กลิ่นของสารยูจีนอลจะบินมาติดกับดักกาวเหนียวในที่สุด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
หนูกันต์ มนตรีโพธิ์, สัมภาษณ์. 27 พฤษภาคม 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×