เครื่องมือเกษตร
เครื่องมืออื่นๆ
เครื่องล้างหัวข่า ด้วยแรงดันน้ำ ใช้งานง่าย...ช่วยเกษตรกรประหยัดเวลา
18 มกราคม 2559
4,227
ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม SMEs ที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ กำลังประสบปัญหาในการทำความสะอาดวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องแกง และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันได้แก่ ข่า ขิง หอม กระเทียม มะกรูด ล้วนเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีการผลิตจากไร่ และมีการจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งจะมีสิ่งปนเปื้อนติดอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเศษหิน ดินทราย สารเคมี เชื้อโรค หรือเชื้อราต่างๆ
วัตถุดิบที่กล่าวมา เหล่านี้จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดก่อนนำไปผ่านกระบวนการผลิต แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการใช้แรงงานคนในการทำความสะอาด ทำให้วัตถุดิบมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอและไม่ได้มาตรฐานประกอบกับเครื่องจักรอันทันสมัยที่มีประสิทธิภาพในการล้างวัตถุดิบในปริมาณมากนั้น ยังต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งราคาแพงทำให้ต้นทุนการผลิตสูง จากเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย นายชุมพร ขันโท นายธรณินทร์ ไชยเจริญ และนายสหภูมิ ภัควันต์ โดยมี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการออกแบบและสร้างเครื่องดังกล่าว

เจ้าของไอเดีย เล่าว่า เครื่องล้างข่าที่ผลิตขึ้นนำมาส่งเสริมงานทางด้านเกษตรกรรม ลดภาระของแรงงานคนในการล้างข่าและลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศที่มีราคาแพง จึงได้ออกแบบเครื่องล้างข่าด้วยแรงดันน้ำ ที่สามารถล้างทำความสะอาดข่าได้ในปริมาณมาก โดยใช้แรงดันน้ำในการฉีดล้างเศษดินออกจากวัตถุดิบผ่านหัวฉีดน้ำทรงพัดแบน ลักษณะของเครื่องล้างข่ามีมุมในการฉีดพ่น 90 องศา จำนวน 4 หัว ใช้ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 ใบพัด แรงส่งน้ำสูง 55 เมตร ปริมาณส่งน้ำ 105 ลิตรต่อนาที และขัดเศษดินกับเปลือกข่าที่เหลือออกด้วยแปรงลูกกลิ้งที่มีความยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ใช้ขนแปรงไนล่อนเบอร์ 6 ขนาด 0.5 มิลลิเมตร ขนแปรงยาว 40 มิลลิเมตร ใช้มอเตอร์ประเภทคาปาซิเตอร์มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า ในการส่งกำลังให้แปรงลูกกลิ้งหมุนไปในทิศทางเดียวกัน

เครื่องล้างข่าด้วยแรงดันน้ำมีอัตราการผลิตต่อชั่วโมงมากกว่าแรงงานคน 5-6 เท่า ความเร็วรอบของแปรงลูกกลิ้ง 385 รอบต่อนาที ทำให้อัตราการผลิตสูงที่สุดการล้างแบบวิธีการป้อนข่าเข้าสู่ระบบการล้างและไหลออกอย่างสม่ำเสมอ มีอัตราการผลิตเท่ากับ 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และการล้างแบบวิธีการป้อนข่าเข้าสู่ระบบการล้างทีละชุด มีอัตราการผลิตเท่ากับ 405.1 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เครื่องล้างข่าต้นแบบราคาประมาณ 100,000 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ดร.กุลชาติ โทร.0-83915-5954

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เครื่องล้างหัวข่า ด้วยแรงดันน้ำ ใช้งานง่าย...ช่วยเกษตรกรประหยัดเวลา. ข่าวการศึกษา. บ้านเมือง.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×