เครื่องมือเกษตร
เครื่องมืออื่นๆ
เครื่องล้างหัวข่า ด้วยแรงดันน้ำ ใช้งานง่าย...ช่วยเกษตรกรประหยัดเวลา
18 มกราคม 2559
5,582
ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม SMEs ที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ กำลังประสบปัญหาในการทำความสะอาดวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องแกง และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันได้แก่ ข่า ขิง หอม กระเทียม มะกรูด ล้วนเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีการผลิตจากไร่ และมีการจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งจะมีสิ่งปนเปื้อนติดอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเศษหิน ดินทราย สารเคมี เชื้อโรค หรือเชื้อราต่างๆ
วัตถุดิบที่กล่าวมา เหล่านี้จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดก่อนนำไปผ่านกระบวนการผลิต แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการใช้แรงงานคนในการทำความสะอาด ทำให้วัตถุดิบมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอและไม่ได้มาตรฐานประกอบกับเครื่องจักรอันทันสมัยที่มีประสิทธิภาพในการล้างวัตถุดิบในปริมาณมากนั้น ยังต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งราคาแพงทำให้ต้นทุนการผลิตสูง จากเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย นายชุมพร ขันโท นายธรณินทร์ ไชยเจริญ และนายสหภูมิ ภัควันต์ โดยมี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการออกแบบและสร้างเครื่องดังกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เครื่องล้างหัวข่า ด้วยแรงดันน้ำ ใช้งานง่าย...ช่วยเกษตรกรประหยัดเวลา. ข่าวการศึกษา. บ้านเมือง.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×