ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
วิธีการเพาะเลี้ยงหนอนเพื่อเป็นอาหารสัตว์
12 กุมภาพันธ์ 2552
6,029
เจ้าอาวาสสุวรรณ ภาเวสุโย ใช้บริเวณรอบ ๆ วัดป่ายาง เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร ทั้งให้ความรู้และเปิดอบรมสำหรับคนที่สนใจ ให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมอยู่ตลอดเวลา มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และมีสหกรณ์ของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สมาชิกกลุ่มได้ทำขึ้นเอง เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วย มีคนแวะเวียนเยี่ยมเยียนเสมอ ทำให้วัดป่ายางเป็นที่ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี มีทั้งเรื่องพืช เรื่องสัตว์ เรื่องข้าว ครบครันในวันนี้ขอแนะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัดป่ายางจำนวน 2 เรื่อง คือ 1) การเลี้ยงปลวกและหนอนเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 2) การกำจัดหอยเชอรี่ สามารถนำไปใช้ได้ในทุกท้องที่
การเลี้ยงปลวกและหนอน
ใช้สำหรับเป็นอาหารเป็ด ไก่ กบ และปลา

วิธีการเลี้ยงปลวก
1. ขุดหลุมพอเหมาะไม่ใหญ่นักจำนวน 7 หลุม ให้ได้ครบ 1 อาทิตย์ สำหรับเวียนใช้
2. หาเศษไม้นำมาไว้ในหลุม
3. รดน้ำเศษไม้ให้พอชุ่ม
4. หาผ้าที่พอดีกับหลุม มาคลุมไว้
5. แล้วกลบดินทับไว้เพื่อให้อากาศเย็น ปลวกจะได้มาทำรัง
6. ทิ้งไว้ 7 วัน จะมีปลวกมาทำรัง จะได้รังปลวกสำหรับเป็นอาหารของไก่ ทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่ รวมถึงสัตว์อื่น ๆ เช่น เป็ด กบ ปลา เป็นต้น
สำหรับการนำปลวกไปเป็นอาหารสัตว์นั้น จะต้องเวียนกันวันละ 1 หลุม เพื่อที่วันต่อไปจะได้มีปลวกเป็นอาหารสัตว์ตลอด

วิธีการเพาะเลี้ยงหนอน
1. หาถังใหญ่ 1 ใบ เตรียมไว้สำหรับหมักหนอน
2. กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม
3. เศษอาหารที่มีอยู่ทั่วไป โดยไม่ต้องซื้อ 7 กิโลกรัม
4. เททั้ง 2 ส่วน รวมกันคนให้เข้ากัน แล้วเทลงถังที่เตรียมไว้ เอารำมาโรยให้หนาประมาณ 2 เซนติเมตร ปิดฝาถังไว้ 15 วัน จะได้หนอนสำหรับเลี้ยงสัตว์และตักไปเทให้ เป็ด ไก่ กบ หรือปลา ที่เลี้ยงไว้กินได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังเป็นการให้อาหารที่มีคุณค่าสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย


ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจ้าอาวาสสุวรรณ ภาเวสุโย. ใช้บริเวณรอบ ๆ วัดป่ายาง เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×