พืชผัก
พริกขี้หนู
ผลผลิตพริกพุ่ง-ต้นทุนลด ด้วยการปลูกแบบโน้มกิ่ง
03 กรกฏาคม 2558
7,035
เกษตรกรผู้ปลูกพริกมักจะประสบกับปัญหาพริกให้ผลผลิตน้อยและมีแมลงศัตรูพืชเข้ารบกวนมาก จนต้องหันไปพึ่งพาสารเคมีในการป้องกันกำจัด ซึ่งเป็นผลทำให้ต้นทุนการผลิตพริกสูงขึ้น ทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเองด้วย นอกจากนี้สารเคมีต่างๆ ยังทำให้ต้นพริกโทรมเร็วอีกด้วย

คุณบำรุง ปัญญาดิลก เกษตรกรผู้ปลูกพริก จังหวัดชัยนาท ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนสูง อีกทั้งไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีให้มีต้นทุนเพิ่มและส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยการจัดการพริกด้วยวิธีการโน้มกิ่ง ที่ค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตต้นกล้วยที่ล้ม แล้วจะมีหน่อเล็กๆ แทงขึ้นทดแทนมาใหม่รอบๆ หน่อเดิม จึงมีความคิดว่าน่าจะนำมาปรับใช้กับต้นพริกที่ปลูกได้ โดยใช้วิธิการโน้มกิ่งพริกลง ซึ่งก่อนจะทำการโน้มกิ่งควรรดน้ำต้นพริกเสียก่อน เพื่อให้ดินอ่อนตัวและง่ายต่อการโน้มกิ่ง จากนั้นจึงเลือกต้นพริกที่จะทำการโน้มกิ่ง ควรคัดเลือกต้นที่กำลังออกดอกและติดผลอยู่เป็นหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อจะทำให้น้ำหนักของผลพริกที่ติดอยู่ตามก้านพริกนั้นๆ เป็นตัวช่วยให้กิ่งที่ต้องการจะโน้มลงนอนอยู่ในแนวระนาบกับพื้นดินได้โดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆวิธีการโน้มกิ่งพริก :ให้ใช้มือค่อยๆ โน้มกิ่งลงมาโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยยึดใดๆ ซึ่งการโน้มกิ่งพริกนั้น เปรียบเสมือนการจัดแต่งทรงพุ่มพริก(เหมือนในไม้ผล) จึงทำให้ต้นได้รับแสงแดดทั่วถึงเต็มที่ ทำให้พริกมีการแตกกิ่งก้านเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้ทรงพุ่มพริกขยายใหญ่ขึ้น จึงทำให้ต้นพริกออกดอกดกกว่าต้นที่ไม่มีการ โน้มกิ่ง ทั้งยังพบว่าการปลูกพริกด้วยวิธีนี้ทำให้มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพริกลดลง เนื่องจากทรงพุ่มโปร่งและแสงแดดส่องทั่วถึงภายในทรงพุ่มพริก จึงทำให้การสะสมของโรคและแมลงลดลง
จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเข้ามาจัดการ ต้นทุนในการผลิตพริกในแต่ละรอบจึงลดลง ได้ผลกำไรคุ้มค่า **โดยปกติจะเก็บผลผลิตพริก 1 ต้น ได้ประมาณ 500 กรัม และการจัดการพริกด้วยวิธีนี้จะทำให้ได้ผลผลิตพริก 800-1000 กรัม (ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการบำรุงเรื่องปุ๋ยควบคู่ไปด้วย)คำแนะนำเพิ่มเติม :ควรรดน้ำเช้า-เย็น

เรื่องโดย : www.rakbankerd.com
----------------------- ^ ^ ------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายบำรุง ปัญญาดิลก .สัมภาษณ์,วันที่ 15 สิงหาคม 2557
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×