สมุนไพร
บัวหลวง
การปลูกบัวหลวงตัดดอกและเทคนิคกระตุ้นดอกบัว
06 สิงหาคม 2558
65,434
“บัว” เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธนิยมใช้ดอกบัวในพิธีกรรมทางศาสนา สำหรับประเทศไทยดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ตลาดมีความต้องการสม่ำเสมอ และในปริมาณที่มาก โดยเฉพาะในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา ที่สำคัญบัวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เกษตรกรจำนวนมากในหลายจังหวัดจึงยึดการปลูกบัวเป็นอาชีพหลัก และเนื่องจากบัวเป็นไม้น้ำ ลักษณะของแปลงปลูกจึงต้องมีการขังน้ำเหมือนทำนาข้าว
การเตรียมพื้นที่ :

พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกบัวควรเป็นที่ราบสม่ำเสมอ อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ดินเป็นดินเหนียว การเตรียมพื้นที่สำหรับทำนาบัวก็คล้ายๆ กับการทำนาดำ โดยเริ่มจากการเอาน้ำออกให้แห้ง ยกคันดินทำเป็นคันนาโดยรอบพื้นที่ให้สูงประมาณ 1.5 เมตร พื้นที่ควรมีขนาดแล้วแต่สะดวก จากนั้นเก็บเศษวัสดุและกำจัดวัชพืชออกให้หมด ปรับพื้นที่ให้เรียบ ไถดะ โรยปูนขาวตากแดดทิ้งไว้ 7-15 วัน แล้วไถแปรอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับเติมปุ๋ยคอกเก่าๆ เช่น มูลไก่ มูลโค ประมาณไร่ละ 200 กิโลกรัม จากนั้นระบายน้ำเข้าให้สูงจากพื้นประมาณ 15 เซนติเมตร ทิ้งไว้ 3-5 วัน ทำเทือกโดยใช้คราดหรือลูกทุบ ให้ดินอ่อนตัว แล้วจึงปักดำ ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 2 X 2 เมตรในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ไหลบัวประมาณ 400 ไหล

นาบัวนั้นจะดูแลรักษาง่ายกว่านาข้าว มีโรคและแมลงรบกวนน้อย ใช้น้ำน้อยกว่า ดังนั้นจากสภาพปัจจุบันที่เกษตรกรผู้ทำนาประสบปัญหาทั้งในเรื่อง การขาดน้ำ และราคาข้าวไม่แน่นอน นาบัวจึงเป็นทางเลือกใหม่ทางหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นาข้าว ดังจะเห็นได้จากการทำนาบัวบนพื้นที่ 7 ไร่ ของคุณสุจินต์ เกษตรกรบ้านนาปรือ (บัวหลวง) ที่ทำการปลูกบัวเพื่อตัดดอก ซึ่งมีเทคนิคและวิธีการทำนาบัวดังนี้

วิธีการปลูกบัว :

เก็บไหลบัวจากแปลงบัวที่เพาะไว้หรือขอซื้อจากนาบัวของเกษตรกรท่านอื่นก็ได้ การปลูกทำได้โดยปล่อยน้ำให้งวด แล้วขุดดินเป็นร่องลึกประมาณครึ่งฝ่ามือ จากนั้นวางไหลบัวลงไป ใช้ดินกลบไหลบัวโดยเว้นเตาเอาไว้ แล้วจึงเริ่มเปิดน้ำเข้านาบัว

การดูแลรักษา :

1.การให้น้ำ หลังจากปลูกบัวแล้วในเดือนแรก ควรรักษาระดับน้ำให้ขังอยู่ในแปลงลึกประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันมิให้หญ้าขึ้นในแปลง และบัวสามารถเจริญขึ้นมาพ้นน้ำเพื่อรับแสงสว่างได้เร็ว หลังจากนั้นปล่อยน้ำเข้าแปลงอีกให้ลึกประมาณ 50 เซนติเมตร และลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร เพราะความลึกระดับนี้ บัวจะได้รับอุณหภูมิพอเหมาะ ทำให้บัวสามารถออกดอกได้มาก ถ้าระดับน้ำสูงกว่านี้ บัวที่งอกใหม่อาจตายได้ ถ้างอกพ้นผิวน้ำไม่ทัน

2.การใส่ปุ๋ย เมื่อบัวเริ่มตั้งตัวได้และแตกใบใหม่ก็จะเริ่มให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม โดยหว่านลงไปให้ทั่วแปลง

การเก็บดอกบัวเพื่อจำหน่าย :

บัวจะเริ่มออกดอกจนสามารถเก็บขายได้หลังจากปลูก 3 เดือน การเก็บบัวจำหน่ายจะเก็บแบบวันเว้นวัน ยกเว้นในฤดูหนาวจึงจะเก็บวันเว้น 2 วัน การเก็บดอกจะเก็บในระยะที่ดอกยังตูม โดยตัดให้มีก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร หลังเก็บแล้วจะคัดขนาดแล้วนำมาจัดเป็นกำ กำละ 10 ดอก
การจัดต้องจัดเรียงให้เห็นดอกทั้ง 10 ดอก หลังจากนั้นจึงห่อด้วยใบบัว

++ เทคนิคการบังคับบัวให้ออกดอก ++

หลังจากเก็บเกี่ยวดอกบัวไปเป็นเวลา 3-4 เดือน ต้นบัวจะเริ่มโทรม ผลผลิตลดลง เกษตรกรจะมีวิธีบังคับให้ไหลแตกต้นใหม่ โดยระบายน้ำออกจากนาให้แห้ง แล้วใช้รถแทรกเตอร์ลงไปไถดะเพื่อลดความหนาแน่นของต้นบัว หรืออาจใช้ลูกขลุกทุบ แล้วปล่อยน้ำเข้าในแปลงอีกครั้ง บัวจะเริ่มแตกยอดใหม่ และเริ่มเก็บดอกบัวได้ใหม่ในเวลา 2-3 เดือน

ข้อดีของการทำนาบัว :

- ดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก

- ทำให้เกิดรายได้เป็นรายวัน และสามารถเก็บเกี่ยวได้นาน

เรื่องโดย : www.rakbankerd.com


   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×