ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
การเลี้ยงโคขุนด้วยกากสลัดจ์ปาล์มและกากปาล์มน้ำมัน
10 กุมภาพันธ์ 2552
16,250
การเลี้ยงโคขุนโดยใช้วัสดุที่เหลือจากทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ กากสลัดจ์ปาล์มน้ำมัน กากปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งจังหวัดชุมพรมีปริมาณสิ่งเหล่านี้ที่ค่อนข้างมากหากไม่มีการนำมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิดปัญหาด้านปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงได้มีการนำกากสลัดจ์ปาล์ม ซึ่งเป็นผลผลิตที่ไม่ต้องการของโรงงานปาล์มน้ำมันในขบวนการสุดท้าย โดยจะใช้กากสลัดจ์ปาล์มมาเลี้ยงสัตว์ ในสภาพที่เป็นกากสลัดจ์ปาล์มสด เนื่องจากสลัดจ์ปาล์มดังกล่าวมีกลิ่นหอมสัตว์จึงชอบกินมาก การเลี้ยงโคขุนในรูปแบบของ ดาบตำรวจสมศักดิ์ เผดิม หรือพี่แอ๊ด มีอาชีพหลักคือข้าราชการตำรวจ และมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ ต.นาทุ่ง จ.ชุมพร
การเลี้ยงโคขุน
การเลี้ยงโคขุนนิยมเลี้ยงในคอกขุน ไม่นิยมปล่อยโคลงแทะเล็มในแปลงหญ้า เพราะจะทำให้โคเสียพลังงาน อย่างไรก็ตามถ้าจะเลี้ยงปล่อยแปลงก็สามารถกระทำได้ แต่ต้องพยายามจำกัดพื้นที่แปลงหญ้าไม่ให้โคต้องเดินมาก และไม่ควรให้ลงแทะเล็มขณะแดดร้อนจัด สำหรับอาหารข้นให้วันละ 2 ครั้ง เวลา เช้า - เย็น ในส่วนของโคขุนที่นำมาเลี้ยงขุน (อายุประมาณ 8 เดือน ) ใช้เวลาในการดูแล(ขุน)ประมาณ 3-4 เดือน

การสร้างโรงเรือน
•มีการล้อมคอกที่แข็งแรง
•มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
•มีแหล่งน้ำเพียงพอ
•พื้นมีความลาดเอียงไปทางด้านหลังเล็กน้อยเพื่อสะดวกในการทำความสะอาด
•ต้องทำคอกย่อยภายในให้โคแยกอยู่เป็นล็อค ล็อคละหนึ่งตัว
•โรงเรือนต้องเพียงพอต่อการเลี้ยงโค
•รางอาหาร ควรอยู่ด้านหน้าคอก สูงประมาณ 60 ซ.ม. กว้างประมาณ 80-90 ซ.ม. ก่ออิฐฉาบปูนและขัดมัน ขอบรางด้านนอกเป็นแนวตรงดิ่งไม่เอียงเฉียงออกมาหรือลอยสูงจากพื้นทำให้เกิดมุมอับที่สะสมสิ่งสกปรก ขอบรางด้านหน้าสูงกว่าด้านหลังประมาณ 10-20 ซ.ม.
•น้ำสำหรับให้วัวกินทำด้วยท่อซีเมนต์ ขนาดกว้าง 80 ซ.ม.สูง 80 ซ.ม.ให้วางไว้ในคอกย่อยทุกคอก
•ควรมีลานสำหรับตากมูลวัว

อาหารสำหรับโคขุน
•ทำการตัดหญ้าสดมาใส่รางอาหารให้โคกินตลอด ถ้าหากหญ้าสดไม่เพียงพอก็สามารถนำใบปาล์มมาบดด้วยเครื่องบดแล้วนำไปให้โคกินก็ได้เหมือนกัน
•อาหารผสมให้โคกินวันละ 2 มื้อ คือมื้อเช้ากับมื้อเย็น เพื่อเร่งเนื้อและเพิ่มปริมาณไขมันในเนื้อ
•น้ำต้องมีใส่ไว้ตลอดอย่าให้ขาด

การทำอาหารผสมสำหรับโคขุน (สำหรับโคขุน 1 ตัว ต่อ 1 วัน )
วัตถุดิบที่ต้องใช้
•กากสลัดจ์จากปาล์มน้ำมัน ( คือสิ่งที่เหลือจากการหีบน้ำมันจากเนื้อปาล์ม ) ซื้อได้จากโรงงานสกัดจ์ปาล์มน้ำมันในราคา ตันละ 250 บาท
•กากปาล์มน้ำมัน ( คือสิ่งที่เหลือจากการหีบน้ำมันจากเมล็ดปาล์ม ) ซื้อได้จากโรงงานสกัดจ์ปาล์มน้ำมันในราคา ตันละ 4,000 บาท
•รำข้าว

อัตราส่วนผสม
•กากสลัดจ์จากปาล์มน้ำมัน 10 กิโลกรัม
•กากปาล์มน้ำมัน 6 กิโลกรัม
•รำข้าว 2 กิโลกรัม

**นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปให้โคกินได้เลยโดยแบ่งเป็น 2 มื้อ คือมื้อเช้ากับมื้อเย็น**

การดูแลรักษา
•ต้องทำความสะอาดคอกทุกวัน
•ต้องอาบน้ำให้โคทุกวัน
•สำหรับอาหารหยาบต้องให้โคได้รับอย่างเต็มที่ มีน้ำสะอาดไว้ให้โคได้กินตลอดเวลา
•หมั่นสังเกตโคอยู่ตลอดเวลา ถ้าพบอาการผิดปกติ เช่น ไม่สบาย ยืนซึม ต้องรีบแก้ไขหรือปรึกษาสัตวแพทย์

รายได้จากการเลี้ยงโค
•โคจำหน่ายได้ในราคา กก.ละ 43 – 45 บาท/กก.
•มูลโคจำหน่ายได้กระสอบละ 40 บาท
•ทำปุ๋ยหมักจำหน่ายในราคา กก.ละ 4 บาท

ข้อดีของการเลี้ยงโคเนื้อด้วยกากสลัดจ์ปาล์มและกากปาล์ม
•โคโตเร็วน้ำหนักดี
•ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ
•วัตถุดิบหาง่ายเพราะมีอยู่ในท้องถิ่น
•ใช้เวลาในการเลี้ยงน้อย

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ดาบตำรวจสมศักดิ์ เผดิม. หรือพี่แอ๊ด มีอาชีพหลักคือข้าราชการตำรวจ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×