สัตว์เศรษฐกิจ
ตะพาบน้ำ
การเลี้ยงตะพาบน้ำ
10 กุมภาพันธ์ 2552
9,192
การเตรียมบ่อ
-ในการเลี้ยงต้องใช้น้ำจืดและบ่อสามารถถ่ายเทน้ำได้สะดวก
- ควรจะเป็นบ่อดินหรือมีโคลนเนื่องจากว่าตะพาบน้ำชอบเลน ไม่ชอบน้ำใส
- บ่อเลี้ยงตะพาบอยู่ใกล้บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
สถานที่เลี้ยงตะพาบน้ำเพื่อขายไข่
บ่อตะพาบน้ำ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่อาศัย ส่วนที่ให้อาหารและที่สำหรับวางไข่ ตะพาบน้ำจะอาศัยอยู่ทุกบริเวณของพื้นที่ในบ่อเลี้ยง บ่อเลี้ยงควรมีผนังบ่อเป็นคอนกรีตให้สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อป้องกันตะพาบหลบหนีและผนังคอนกรีตควรเทคอนกรีตลึกลงไปในดินอีกประมาณ 70 เซนติเมตร อัตราการปล่อยตะพาบน้ำลงบ่อ บ่อพ่อแม่พันธุ์ปล่อยในอัตรา3-5 ตัว/ตารางเมตร

ในการเริ่มต้นเลี้ยงตะพาบน้ำนั้นต้องซื้อพ่อแม่พันธุ์มาปล่อย พอมีไข่ ก็นำไข่ไปเพาะ โดยการฝังกับทรายชื้นๆ ประมาณ 45 วัน ตะพาบน้ำก็จะเริ่มฟักเป็นตัว จากนั้นนำไปอนุบาลในบ่ออนุบาล 4-5 วัน โดยไม่ให้อาหาร แล้วจึงนำไปเลี้ยงในบ่อใหญ่ จากนั้นเลี้ยงต่อไปประมาณ 1 ปี โดยให้อาหารปลาดุกเล็ก ประมาณ 1 สัปดาห์แล้วให้อาหารเป็นปลาเล็ก โดยในช่วง 1 เดือนแรก จะให้อาหารทุกวัน พอเลี้ยงได้ 2-3 เดือน จึงเปลี่ยนให้อาหาร วันเว้นวัน วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเย็น

หลังจากเลี้ยง 1 ปี ก็นำมาแยกตัวผู้,ตัวเมีย นำไปแยกลงบ่อเดียวกัน ในอัตรา 100 : 20 (ตัวเมีย 100/ ตัวผู้ 20) หลังจากปล่อยในอัตราดังกล่าวแล้ว เลี้ยงต่อไป ประมาณ 5 เดือน ตะพาบน้ำจะเริ่มมีไข่ แต่ไข่ที่ได้ในช่วงแรก จะไม่สามารถขายได้ เนื่องจากยังเป็นไข่ที่ไม่สมบูรณ์ ให้เลี้ยงต่อไปอีก ประมาณ 1 เดือน จึงสามารถเก็บไข่ขายได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
มะลิ รัตนวิจิตร
เกษตรกรผู้เลี้ยงตะพาบน้ำ หมู่บ้านจำรุง
อ.แกลง จ.ระยอง
โทร 038-866-222 ,081-761-7321
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×