ข้าว
วงจรข้าว
วิธีทำปุ๋ยหมักพืชสดสีเขียว
16 ตุลาคม 2552
32,388
การลดต้นทุนเรื่องการเกษตรนั้นมีหลายวิธีที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานและได้ผลผลิตตามที่คาดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชตระกูลถั่วหรือมูลสัตว์เศษวัชพืช และ น้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆ ใช้เองในพื้นที่การเกษตร ด้วยการนำมาใช้แทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นทางเลือกให้เกษตรกรหันมาปรับใช้นำเอาวัตถุดิบที่อยู่ มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักลดต้นทุนต่อไป วันนี้ได้นำสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชสดสีเขียวช่วยปรับสภาพดินในนาข้าว ที่ครูกุศล และคุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้แนะนำวิธีการผลิตตามรายละเอียดดังนี้

สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชสดสีเขียวช่วยปรับสภาพดินในนาข้าว
มีวัตถุดิบดังนี้

1. พืชสดสีเขียวที่ย่อยง่าย เช่น โสนแอฟริกัน สาบเสือ ผักตบชวา หญ้าต่างๆ ใบตระกูลถั่วต่างๆ สับให้ละเอียด 1 ส่วน หรือถ้ามีมูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลควาย มูลไก่ ก็สามารถผสมได้อีก 1 ส่วน
2. แกลบดิบหรือละอองข้าว(คายข้าว) 1 ส่วน
3. แกลบเผา 1 ส่วน
4. จุลินทรีย์,กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง,น้ำ ผสมกันในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 100 ส่วน
5. ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จากหน้าดิน( ดินขุยไผ่ หรือดินใต้ต้นจามจุรี ) 1 ส่วน

วิธีทำคือ นำวัตถุดิบข้อ 1,2,3 เทเกลี่ยเป็นชั้นๆ แล้วรดด้วยน้ำจุลินทรีย์ (นำน้ำหรือน้ำซาวข้าว 20 ลิตรมาผสมกับจุลินทรีย์ 3 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันในบัวรดน้ำแล้วรดลงไปบนกอง) ใช้จอบหรือคลาดคลุกเคล้าให้เข้ากัน สังเกตให้มีความชื้นหมาดๆ เมื่อกำดูแล้วต้องไม่มีน้ำไหลหยดตามง่ามมือ (ถ้าแฉะเกินไปปุ๋ยจะเน่า) หลังจากนั้นนำปุ๋ยมากองไว้บนพื้นความสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตร (ไม่เกินศอกหรือหัวเข่า) ไม่ต้องกลับกองปุ๋ย ปล่อยให้ปุ๋ยหมักเย็นตัวลง หรือหากไม่วางไว้บนพื้นให้เก็บใส่กระสอบปุ๋ย อย่าเขย่าและอย่าวางให้ซ้อนทับกัน ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

วิธีใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชสดสีเขียว
- การใส่ในนาข้าว ถ้านาดินไม่เคยใช้สารเคมีเลยให้ใส่ 25 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ ถ้าเคยใช้สารเคมีให้ใส่ 100 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่
- การใช้กับพืชผัก ควรใส่ให้ห่างจากโคนต้น 1 คืบ
- การใส่ในหลุมดินก่อนปลูกพืช ทำโดยขุดเป็นหลุมแล้วนำปุ๋ยหมักผสมกับกับดินที่ขุดมา นำฟางหรือเศษใบไม้ ใบพืชตระกูลถั่ว เช่น จามจุรี หรือฉำฉา ใบมะรุม ใบถั่วต่างๆ ปิดคลุมดินไว้ป้องกันแสงแดด หมักไว้ 7 วัน ระหว่างหมัก 2-3 วันควรรดน้ำ 1 ครั้ง จนครบ 7 วัน จึงนำเมล็ดพืชลงปลูก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โทร. 081-7069687
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×