สมุนไพร
มะนาว
การเตรียมต้นมะสังเพื่อใช้เป็นต้นตอมะนาวหรือพืชตระกูลส้ม
21 กรกฏาคม 2557
15,908
คุณสุภีร์ สมบูรณ์ เกษตรกรผู้มีความชำนาญด้านการปลูกต้นมะสัง เพื่อเป็นต้นตอสำหรับต่อยอดพืชในตระกูลส้ม หรือ มะนาว เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการต้านทานโรค เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตดก และ มีอายุการปลูกที่ยาวนานกว่าการนำมะนาวกิ่งพันธุ์มาปลูกในพื้นที่โดยตรง ได้แนะนำขั้นตอนการดูแลต้นมะสังไว้เพื่อเตรียมการเสียบยอดมะนาวพันธุ์ดีหรือพืชอื่นๆ
++ การปลูกต้นมะสังเพื่อใช้ทำเป็นต้นตอ ++

ต้นตอมะสังที่ผลิตเพื่อเสียบยอด จะนิยมเพาะด้วยเมล็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ต้นตอที่มีระบบรากแข็งแรง หากินเก่ง แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งมีขั้นตอนการเพาะและดูแล ดังนี้

1. การเลือกผลมะสัง

- เลือกดูผลมะสังที่สมบูรณ์ สุก และ ดก จากต้นแม่ที่เป็นเป้าหมาย เพื่อที่จะนำเมล็ดมาทำพันธุ์ปลูก

- ข้อสังเกตให้เลือกดูผลมะสังที่เริ่มสุกแล้วทยอยร่วง แต่มีดอกทยอยออกมาพร้อมกัน จะเป็นลักษณะของเมล็ดแม่พันธุ์ที่ดี เหมาะในการนำมาเพาะขยายพันธุ์


2. การเตรียมเมล็ดพันธฺุ์มะสัง

- เลือกผลมะสังที่สุกแก่ได้ที่ มาผ่าคว้านเอาเมล็ดด้านในออกมา (มะสัง 1 ผล จะมีเมล็ดพันธุ์ที่สามารถนำมาเพาะได้ประมาณ 200 เมล็ด

- นำเมล็ดที่ได้ไปใส่ในภาชนะแล้วเติมน้ำพอท่วม ใช้มือขยำๆ ให้เนื้อที่หุ้มเมล็ดอยู่หลุดออกจนหมด
แล้วใช้ตาข่ายเขียวกรองเมล็ดออกไปล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง คัดเลือกให้เหลือเมล็ดเพียงอย่างเดียว

- นำเมล็ดที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไปผึ่งในที่ร่มประมาณ 2-3 วัน ก่อนนำไปเพาะลงในแปลงเพาะกล้าโดยตรง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุภีร์ สมบูรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 4 บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×