สูตรสมุนไพรและสารเคมี
สูตรสมุนไพร
น้ำหมักปลีกล้วย ใช้กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
26 พฤศจิกายน 2558
29,648
คุณจินตนา เจริญสุข วิทยากรผู้ฝึกอบรมและให้ความรู้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-คนลือ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การนำของปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2552 คือ คุณแม่ประยูร กาญจนารี ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการนำสมุนไพรที่มีรสฝาดมาหมักเป็นน้ำสมุนไพรใช้กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ผลดียิ่ง โดยพืชรสฝาดที่นำมาใช้ได้ นั้นมีอยู่หลากชนิดด้วยกัน อาทิ เปลือกมังคุด เปลือกแค เปลือกสีเเสียด ใบฝรั่งหรือผลฝรั่งอ่อน ใบทับทิม ขมิ้นชัน ปลีกล้วย และ อื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถนำมาทำเป็นสารกำจัดเชื้อราโรคพืชได้ โดยการเลือกใช้วัตถุดิบนั้นต้องเลือกจากวัตถุดิบที่มีอยู่มากในท้องถิ่น โดยวันนี้จะเน้นใช้ปลีกล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีอยู่มากในชุมชนมาทำน้ำหมักกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
++ วัตถุดิบ ++

1. พืชรสฝาด - เลือกใช้พืชที่มีรสฝาดชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดก็ได้ เช่น ปลีกล้วย เปลือกมังคุด เปลือกฝรั่ง มะยม และ พืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ที่มีรสฝาดทุกชนิด รวมกันหรือใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 3 กก.

2. กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง จำนวน 1 ลิตร

3. น้ำเปล่า จำนวน 10 ลิตร


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จินตนา เจริญสุข ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-คนลือ ชุมชนบ้านฟ้าห่วน หมู่ 6 ตำบลไร่ขี อำ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×