เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ศรแดง แบรนด์เมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีแห่งยุค ทางออกของการเพิ่มผลผลิต
07 พฤศจิกายน 2560
979
ประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอีก 40% หรือ เพิ่มจำนวนสูงถึง 9,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ท่ามกลางพื้นที่เพาะปลูกที่ลดจำนวนลง เพราะความต้องการที่อยู่อาศัยได้ขยายฐานเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร และ 1 ใน 3 ของพื้นที่เพาะปลูกภาคการเกษตรถูกแบ่งแย่งไปเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งย่อมส่งผลทำให้ภาคการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลกลดลง ในขณะที่ความต้องการบริโภคอาหารสูงขึ้นตามจำนวนประชากร แต่ทรัพยากรดินเพื่อการเพาะปลูกภาคเกษตรกลับเสื่อมถอย นั่นเท่ากับว่า ต่อให้มีพื้นที่ปลูกพืชเท่าเดิมหรือไม่ถูกแบ่งแย่งไปทำที่อยู่อาศัย ก็ไม่สามารถเร่งกำลังการผลิตให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามความต้องการวัตถุดิบจากพืช เพื่อการเลี้ยงดูปศุสัตว์และประชากรมนุษย์ได้ ทางออกของเรื่องนี้จึงอยู่ที่การหันมาปรับผรุงดินควบคู่ไปกับการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ให้มีจำนวนมากขึ้น บนพื้นฐานของเมล็ดพันธุ์พืชที่สามารถให้ผลผลิตสูงและจัดการดูแลง่าย
พริกขี้หนูลูกผสม พันธุ์ซุปเปอร์ฮอท ที่มีผลผลิตในตลาดสูงถึง 60%


"เมล็ดพันธุ์ดี สามารถเปลี่ยนชีวิตคนนับล้านได้" นี่คือปณิธานความเชื่อมั่นจาก มร.ไซมอน แนน กรูท ทายาทรุ่นที่ 6 ของผู้ก่อตั้งบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ซึ่งมีสาขาหลักอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 (ค.ศ.1982)และในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2526 (ค.ศ.1983) ด้วยแนวคิดการนำเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ของยุโรปมาปรับให้เข้ากับวิถีการปลูกพืชผักเขตร้อนในเอเชีย นับจากวันนั้นการพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ภายใต้แบรนด์ "ศรแดง" จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย โดยคุณภาพที่วางใจได้ ภายใต้สัญลักษณ์ลูกศรสีแดงเข้มที่ก้าวมาเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชั้นนำของประเทศ เคียงข้างเกษตรกรไทยมายาวนาน 35 ปี

   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×