พืชไร่
ข้าวโพดฝักสด
ข้าวโพดหวานลูกผสม พันธุ์ชัยนาท 86-1 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
10 กรกฏาคม 2557
6,815
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 86-1 จากการผสมระหว่างสายพันธุ์แท้ เบอร์ 75 กับสายพันธุ์แท้ เบอร์ 50 ผ่านการคัดเลือกพันธุ์ เปรียบเทียบพันธุ์ และประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ระหว่าง ปี 2548-2554 และได้รับการพิจารณาเป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร ใน
ล่าสุด กรมวิชาการเกษตร ได้พิจารณาประกาศให้ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 86-1 เป็นพันธุ์รับรองแล้ว

คุณอมรา ไตรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ได้บอกถึงลักษณะเด่นของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 86-1 คือให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 2,888 กิโลกรัม ต่อไร่ และผลผลิตฝักสดปอกเปลือก 1,939 กิโลกรัม ต่อไร่ มีอัตราแลกเนื้อ 40 เปอร์เซ็นต์ (สัดส่วนของน้ำหนักเมล็ดทั้งฝักต่อน้ำหนักฝักทั้งเปลือก)
นอกจากนี้ ยังปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม ปลูกได้ทั่วไปทั้งเขตน้ำฝนและในพื้นที่ชลประทาน ทั้งก่อนฤดูการทำนาและหลังฤดูการทำนา ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยงการปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคราน้ำค้างและโรคใบไหม้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
มติชน.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1404380660&grpid=03&catid=51
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×