พืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มผลดก น้ำหนักดี ทะลายไม่มีหนามด้วยปุ๋ยโบรอน
05 สิงหาคม 2558
9,119
สิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นมากที่สุดของปาล์มน้ำมัน ก็คือปุ๋ย ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการการบำรุงอย่างมากแต่ก็ต้องใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของปาล์มน้ำมันด้วย เกษตรกรจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันต้องการและปาล์มได้รับผลอย่างมากที่สุด
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์อาจารย์จรูญ ประดับการ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลจัดการสวนปาล์มน้ำมันการใส่ปุ๋ยปาล์มอย่างถูกวิธี ประสบการณ์การปลูกปาล์มนานกว่า 20 ปี แห่งพื้นที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้แนะนำ วิธีลดการสร้างหนามที่ทะลายปาล์มน้ำมัน กระตุ้นการเกิดตาดอก-เสริมการสร้างเกสรเพศผู้/เพศเมียให้แข็งแรง และทำให้ปาล์มติดผลดก ได้น้ำหนักดี ด้วยการใส่ปุ๋ยโบรอนปีละ 1 ครั้ง ช่วงกลางปี อัตราการใส่ 150 กรัม/ต้น/ปี ซึงได้ทดลองใช้แล้วได้ผลดี สังเกตุได้ว่าผลปาล์มจะออกผลผลิตที่สมบูรณ์ไม่ค่อยมีหนามแหลม ผลปาล์มออกเต็มที่ น้ำหนักเต็ม ไม่แคระเกร็น

Clip vdo แก้ปัญหาผลปาล์มลีบเล็ก น้ำหนักไม่เต็ม ด้วยปุ๋ยโบรอน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร

จรูญ ประดับการ. สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2557.
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×